Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Fullmäktigemöte 2016

Ordinarie fullmäktigemöte hålls på Näringslivets hus, Storgatan 19, Stockholm, torsdagen den 9 juni 2016 kl. 14.00.

 

Fullmäktigehandlingar

Föredragningslista

Advokatsamfundets fullmäktige (cirkulär 8/2016)

Verksamhetsberättelse 2015

Årsredovisningar 2015 (cirkulär 7/2016)

Valberedningens förslag

Förslag till ändring av 46 och 52 §§ i Advokatsamfundets stadgar

 

I anslutning till fullmäktigemötet delas Advokatsamfundets journalistpris ut.

Besked om närvaro vid fullmäktigemötet emotses tacksamt så snart som möjligt, dock senast den 26 maj 2016, till Kät Berglund, telefon 08-459 03 17 eller e-post kat.berglund@advokatsamfundet.se.

Kvällen den 9 juni, efter fullmäktigemötet, anordnas en middag för Advokatsamfundets ledamöter, biträdande jurister och inbjudna gäster på Operaterrassen, Karl XII:s torg, Stockholm. Subventionerat pris för evenemanget är 650 kr inkl. moms. Beloppet insättes på bg 404-4954 eller pg 5 90 18-2. Anmäl Dig här.