Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Fullmäktigemöte 2017

Ordinarie fullmäktigemöte hålls på Näringslivets hus, Storgatan 19, Stockholm, torsdagen den 15 juni 2017 kl. 14.00.

 

Fullmäktigehandlingar

Föredragningslista

Advokatsamfundets fullmäktige (cirkulär 11/2017)

Verksamhetsberättelse 2016

Årsredovisningar 2016 (cirkulär 7/2017)

Valberedningens förslag

Programförklaring från valberedningens kandidater till ordförande och vice ordförande i styrelsen

Motförslag och programförklaring från motförslagets kandidater till ordförande och vice ordförande i styrelsen

Motion

 

I anslutning till fullmäktigemötet delas Advokatsamfundets journalistpris ut.

Besked om närvaro vid fullmäktigemötet emotses tacksamt så snart som möjligt, dock senast den 31 maj 2017, till Kät Berglund, telefon 08-459 03 17 eller e-post kat.berglund@advokatsamfundet.se.

Kvällen den 15 juni, efter fullmäktigemötet, anordnas en middag för Advokatsamfundets ledamöter, biträdande jurister och inbjudna gäster på Operaterrassen, Karl XII:s torg, Stockholm. Subventionerat pris för evenemanget är 650 kr inkl. moms. Beloppet insättes på bg 404-4954 eller pg 590 18-2. Anmäl Dig här.