Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Fullmäktigemöte 2018

Ordinarie fullmäktigemöte hålls på Näringslivets hus, Storgatan 19, Stockholm, torsdagen den 14 juni 2018 kl. 14.00.

Fullmäktigehandlingar

Föredragningslista

Advokatsamfundets fullmäktige (cirkulär 10/2018)

Verksamhetsberättelse 2017

Årsredovisningar 2017 (cirkulär 7/2018)

Valberedningens förslag

Förslag till stadgeändring m.m. angående valberedningen i Sveriges advokatsamfund

I anslutning till fullmäktigemötet delas Advokatsamfundets journalistpris ut.

Besked om närvaro vid fullmäktigemötet emotses tacksamt så snart som möjligt, dock senast den 1 juni 2018, till Hella Wopfner, telefon 08-459 03 17 eller e-post hella.wopfner@advokatsamfundet.se.

Kvällen den 14 juni, efter fullmäktigemötet, anordnas en middag för Advokatsamfundets ledamöter, biträdande jurister och inbjudna gäster på Operaterrassen, Karl XII:s torg, Stockholm. Subventionerat pris för evenemanget är 650 kr inkl. moms. Beloppet insättes på bg 404-4954 eller pg 590 18-2. Anmäl Dig här.