Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Fullmäktigemöte 2019

Ordinarie fullmäktigemöte hålls på Näringslivets hus, Storgatan 19, Stockholm, torsdagen den 13 juni 2019 kl. 14.00.

Fullmäktigehandlingar

Föredragningslista

Advokatsamfundets fullmäktige (cirkulär 9/2019)

Verksamhetsberättelse 2018

Årsredovisningar 2018 (cirkulär 5/2019)

Valberedningens förslag

I anslutning till fullmäktigemötet delas Advokatsamfundets journalistpris ut.

Besked om närvaro vid fullmäktigemötet emotses tacksamt så snart som möjligt, dock senast den 31 maj 2018, till Kät Berglund, telefon 08-459 03 17 eller e-post kat.berglund@advokatsamfundet.se.

Kvällen den 13 juni, efter fullmäktigemötet, anordnas en middag för Advokatsamfundets ledamöter, biträdande jurister och inbjudna gäster på Operaterrassen, Karl XII:s torg, Stockholm. Subventionerat pris för evenemanget är 650 kr inkl. moms. Beloppet insättes på bg 404-4954 eller pg 5 90 18-2. Anmäl Dig här.