Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Fullmäktigemöte 2020

Ordinarie fullmäktigemöte hålls torsdagen den 11 juni 2020 kl. 14.00. 

Mötet leds från Näringslivets hus, Storgatan 19, Stockholm. På grund av coronavirusets spridning och rekommendationer från myndigheter är fysisk närvaro vid mötet inte möjlig. Mötet får i stället följas digitalt.

Fullmäktigehandlingar

Föredragningslista

Advokatsamfundets fullmäktige (cirkulär 11/2020)

Verksamhetsberättelse 2019

Årsredovisningar 2019 (cirkulär 7/2020)

Valberedningens förslag

I anslutning till fullmäktigemötet kungörs mottagaren av Advokatsamfundets journalistpris.

Besked från den som avser att närvara digitalt vid fullmäktigemötet emotses tacksamt så snart som möjligt, dock senast den 29 maj 2020, till Kristina Midebjörk, telefon 08-459 03 17 eller e-post kristina.midebjork@advokatsamfundet.se. Detaljerad information om teknik skickas ut särskilt till dem som har anmält sig.