Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Fullmäktigemöte 2021

Ordinarie fullmäktigemöte hålls torsdagen den 10 juni 2021 kl. 14.00.

Mötet leds från från Advokatsamfundets kansli, Laboratoriegatan 4, Stockholm. Det går inte att närvara vid fullmäktigemötet fysiskt på plats. Endast digital närvaro är möjlig.

Fullmäktigehandlingar

Föredragningslista

Advokatsamfundets fullmäktige (cirkulär nr 6/2021)

Verksamhetsberättelse 2020

Årsredovisningar 2020 (cirkulär nr 5/2021)

Valberedningens förslag

I anslutning till fullmäktigemötet kungörs och presenteras mottagaren av Advokatsamfundets journalistpris.

Besked från den som avser att närvara digitalt vid fullmäktigemötet emotses tacksamt så snart som möjligt, dock senast den 27 maj 2021, till Kristina Midebjörk, e-post kristina.midebjork@advokatsamfundet.se. Detaljerad information om teknik skickas ut särskilt till dem som har anmält sig.