Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Inkomna remisser

Nedanstående betänkanden har kommit in till Advokatsamfundet på remiss.

Den som har synpunkter på remisserna är välkommen att meddela dem till samfundets kansli via e-postadressen remiss@advokatsamfundet.se.

Synpunkterna måste vara samfundet tillhanda senast det datum som anges vid respektive remiss, om synpunkterna skall kunna beaktas vid utformandet av samfundets remissvar.

Titlar markerade med blå färg är länkade till motsvarande dokument på respektive myndighets webbplats.

Inkomna remisser

Ärende

Remiss  

Svarsdatum

R-2017/0793 Finansedepartementets remiss av Skadeståndets bestämmande vid finansiell rådgivning  Ds 2017:13 29/8 2017
R-2017/0911 Kulturdepartementets remiss av betänkandet Bättre skydd mot diskriminering SOU 2016:87 18/8 2017
R-2017/0951 Arbetsmarknadsdepartementets remiss av promemorian Utstationering och vägtransporter Ds 2017:22 2/9 2017
R-2017/1020 Socialdepartementets remiss av delbetänkandet För dig och för alla SOU 2017:40 2/9 2017
R-2017/1062 Finansdepartementets remiss av promemorian En ny lag om försäkringsdistribution Ds 2017:17 22/8 2017
R-2017/1103 Justitiedepartementets remiss av betänkandet Stärkt konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden  SOU 2017:31 1/9 2017
R-2017/1105 Finansdepartementets remiss av promemorian Nya skatteregler för företagssektorn   26/8 2017
R-2017/1107 Miljö- och energidepartementets remiss av promemorian Uppdrag om den straffrättsliga regleringen avseende obehörigt tillträde till skyddsobjekt   25/8 2017
R-2017/1109 Arbetsmarknadsdepartementets remiss av promemorian Ett entreprenörsansvar i bygg- och anläggningsbranschen    22/8 2017
R-2017/1116 Justitiedepartementets remiss av betänkandet En ny kamerabevakningslag  SOU 2017:55 19/8 2017
R-2017/1121 Justitiedepartementets remiss av betänkandet Lag om flygpassageraruppgifter i brottsbekämpningen  SOU 2017:57 1/9 2017
R-2017/1123 Justitiedepartementets remiss av promemorian Förenklad modell för beräkning av timkostnadsnorm   29/8 2017
R-2017/1128 Justitiedepartementets remiss av betänkandet Meddelarskyddslagen – fler verksamheter med stärkt meddelarskydd  SOU 2017:41 9/9 2017
R-2017/1129 Miljö- och energidepartementets remiss av Energimarknadsinspektionens rapport 2017:05, Ny modell för elmarknaden   23/9 2017
R-2017/1137 Finansdepartementets remiss av promemorian En ny ordning för redovisningstillsyn   16/9 2017
R-2017/1138 Miljö- och energidepartementets remiss av promemorian Förslag till ändrade bestämmelser för vattenmiljö och vattenkraft   2/9 2017
R-2017/1175 Näringsdepartementets remiss av delbetänkandet Detaljplanekravet  SOU 2017:64 31/9 2017
R-2017/1181 Justitiedepartementets remiss av betänkandet Så stärker vi den personliga integriteten  SOU 2017:52 10/10 2017
R-2017/1185 Justitiedepartementets remiss av betänkandet Amerikansk inresekontroll vid utresa från Sverige – så kan avtalen genomföras  SOU 2017:58 29/8 2017
R-2017/1186 Socialdepartementets remiss av betänkandet Reglering av alkoglass m.fl. produkter  SOU 2017:59  31/9 2017
R-2017/1225 Justitiedepartementets remiss av betänkandet Villkorlig frigivning – förstärkta åtgärder mot återfall i brott  SOU 2017:61 24/9 2017