Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Inkomna remisser

Nedanstående betänkanden har kommit in till Advokatsamfundet på remiss.

Den som har synpunkter på remisserna är välkommen att meddela dem till samfundets kansli via e-postadressen remiss@advokatsamfundet.se.

Synpunkterna måste vara samfundet tillhanda senast det datum som anges vid respektive remiss, om synpunkterna skall kunna beaktas vid utformandet av samfundets remissvar.

Titlar markerade med blå färg är länkade till motsvarande dokument på respektive myndighets webbplats.

Inkomna remisser

Ärende Remiss   Svarsdatum
R-2021/1563 Justitiedepartementets remiss av betänkandet Skärpta straff för brott i kriminella nätverk

SOU 2021:68

30/10 2021
R-2021/1663 Justitiedepartementets remiss av promemorian Tillfälligt omhändertagande av villkorligt frigivna och skyddstillsynsdömda

 

6/11 2021
R-2021/1883 Justitiedepartementets remiss av promemorian Skärpt straff för gravfridsbrott

 

17/11 2021

R-2021/2008

Försvarsdepartementets remiss av betänkandet Sveriges säkerhet – behov av starkare skydd för nätverks- och informationssystem

SOU 2021:63

10/12 2021

R-2021/ 2069

 

Socialdepartementets remiss av Socialstyrelsens författningsförslag i rapporten Öppna insatser utan samtycke

 

10/12 2021

R-2021/2100

Finansdepartementets remiss av promemorian Ytterligare sänkt mervärdesskatt på vissa reparationer

 

6/11 2021

R-2021/2164

Justitiedepartementets remiss av departementspromemorian Upphovsrätten på den digitala inre marknaden

Ds 2021:30

13/11 2021

R-2021/2182

Näringsdepartementets remiss av betänkandet Förenklingar för mikroföretag och modernisering av bokföringslagen

SOU 2021:60

24/12 2021