Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Inkomna remisser

Nedanstående betänkanden har kommit in till Advokatsamfundet på remiss.

Den som har synpunkter på remisserna är välkommen att meddela dem till samfundets kansli via e-postadressen remiss@advokatsamfundet.se.

Synpunkterna måste vara samfundet tillhanda senast det datum som anges vid respektive remiss, om synpunkterna skall kunna beaktas vid utformandet av samfundets remissvar.

Titlar markerade med blå färg är länkade till motsvarande dokument på respektive myndighets webbplats.

Inkomna remisser

Ärende

Remiss  

Svarsdatum

R-2019/0749 Näringsdepartementets remiss av promemorian Krav på rapportering av betalningstider   28/5 2019
R-2019/0926 Justitiedepartementets remiss av betänkandet Ett säkert statligt ID-kort – med e-legitimation SOU 2019:14 30/7 2019
R-2019/0927 Justitiedepartementets remiss av promemorian Passdatalag – en ny lag som kompletterar EU:s dataskyddsförordning Ds 2019:5 30/7 2019
R-2019/0949 Justitiedepartementets remiss av promemorian Lägre kapitalkrav för privata aktiebolag Ds 2019:6 30/6 2019
R-2019/0981 Socialdepartementets remiss av betänkandet Vissa processuella frågor på socialförsäkringsområdet SOU 2018:5 16/8 2019