Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Inkomna remisser

Nedanstående betänkanden har kommit in till Advokatsamfundet på remiss.

Den som har synpunkter på remisserna är välkommen att meddela dem till samfundets kansli via e-postadressen remiss@advokatsamfundet.se.

Synpunkterna måste vara samfundet tillhanda senast det datum som anges vid respektive remiss, om synpunkterna skall kunna beaktas vid utformandet av samfundets remissvar.

Titlar markerade med blå färg är länkade till motsvarande dokument på respektive myndighets webbplats.

Inkomna remisser

Ärende

Remiss  

Svarsdatum

R-2019/2430

Finansdepartementets remiss av betänkandet En ny riksbankslag SOU 2019:46 16/3 2020

R-2019/2535

Justitiedepartementets remiss av promemorian Konkursförfarandet

Ds 2019:31

23/3 2020

R-2020/0102

Finansdepartementets remiss av promemorian Säkrare samordningsnummer och bättre förutsättningar för korrekta uppgifter i folkbokföringen

 

15/3 2020

R-2020/0163

Finansdepartementets remiss av betänkandet Sverige och bankunionen

SOU 2019:52

24/3 2020

R-2020/0169

Finansdepartementets remiss av betänkandet Samlade åtgärder för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen

SOU 2019:59

27/3 2020

R-2020/0312

Näringsdepartementets remiss av promemorian Konkurrensverkets befogenheter

Ds 2020:3

12/4 2020

R-2020/0313

Justitiedepartementets remiss av promemorian Ett nytt brott om olovlig befattning med betalningsinstrument – genomförande av non-cash-direktivet

Ds 2020:1

13/4 2020

R-2020/0292

Finansdepartementets remiss av promemorian Ändringar i upphandlingsförordningen och förordningen om kollektivtrafik med anledning av regleringen om upphandlingsstatistik

 

9/4 2020

R-2020/0312

Näringsdepartementets remiss av promemorian Konkurrensverkets befogenheter

Ds 2020:3

14/4 2020

R-2020/0313

Justitiedepartementets remiss av promemorian Ett nytt brott om olovlig befattning med betalningsinstrument – genomförande av non-cash-direktivet

Ds 2020:1

14/4 2020

R-2020/0355

Justitiedepartementets remiss av betänkandet Skärpta regler om utländska månggiften

SOU 2020:2

14/4 2020

R-2020/0354

Utbildningsdepartementets remiss av betänkandet Nya regler för skolor med konfessionell inriktning

SOU 2019:64

11/4 2020

R-2020/0379

Infrastrukturdepartementets remiss av promemorian Särskilt investeringsutrymme för elnätsverksamhet

 

3/4 2020

R-2020/0392

Justitiedepartementets remiss av Revisorsinspektionens promemoria En ny ordning för revisorers ansvarsförsäkring

 

20/4 2020

R-2020/0453

Miljödepartementets remiss av betänkandet Hållbar slamhantering

SOU 2020:3

24/4 2020

R-2020/0514

Justitiedepartementets remiss av promemorian Utökade kontroll- och stödmöjligheter avseende skyddstillsynsdömda

 

4/5 2020

R-2020/0519

Finansdepartementets remiss av promemorian Ändrad tillsyn i fråga om datarapporteringstjänster och referensvärden samt ändrade krav på insiderförteckningar

 

28/4 2020

R-2020/0523

Infrastrukturdepartementets remiss av Energimarknadsinspektionens rapport med förslag för genomförande av EU-lagstiftning på elmarknadsområdet samt för genomförande av vissa delar av det omarbetade förnybartdirektivet

 

5/5 2020

R-2020/0535

Justitiedepartementets remiss av promemorian Behandling av känsliga personuppgifter i testverksamhet

 

20/3 2020

R-2020/0593

Justitiedepartementets remiss av promemorian Behörig migrationsdomstol i viseringsmål

 

20/4 2020

R-2020/0605

Finansdepartementets remiss av promemorian Avgifter vid återköp och flytt av fond- och depåförsäkringar

 

22/3 2020

R-2020/0639

Utrikesdepartementets remiss av promemorian Proportionalitetsprövning av krav på yrkeskvalifikationer

 

3/5 2020

R-2020/0640

Utrikesdepartementets remiss av promemorian Dröjsmålstalan vid erkännande av yrkeskvalifikationer

 

3/5 2020

R-2020/0641

Näringsdepartementets remiss av betänkandet Brott mot djur – Skärpta straff och ett mer effektivt sanktionssystem

SOU 2020:7

12/5 2020

R-2020/0642

Justitiedepartementets remiss av delbetänkandet Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om utländska direktinvesteringar

SOU 2020:11

11/4 2020