Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Inkomna remisser

Nedanstående betänkanden har kommit in till Advokatsamfundet på remiss.

Den som har synpunkter på remisserna är välkommen att meddela dem till samfundets kansli via e-postadressen remiss@advokatsamfundet.se.

Synpunkterna måste vara samfundet tillhanda senast det datum som anges vid respektive remiss, om synpunkterna skall kunna beaktas vid utformandet av samfundets remissvar.

Titlar markerade med blå färg är länkade till motsvarande dokument på respektive myndighets webbplats.

Inkomna remisser

Ärende

Remiss  

Svarsdatum

R-2018/1678 Justitiedepartementets remiss av betänkandet Nya regler om faderskap och föräldraskap SOU 2018:68 28/1 2019
R-2019/0025 Justitiedepartementets remiss av betänkandet Tillträde till Rotterdamreglerna SOU 2018:60 11/2 2019
R-2019/0043 Justitiedepartementets remiss av betänkandet Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen SOU 2018:82 1/3 2019
R-2019/0085 Näringsdepartementets remiss av betänkandet Verkställbarhet av beslut om lov SOU 2018:86 1/3 2019