Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Mer information för advokater och biträdande jurister som önskar bli faddrar

Fadderprojekt

Engagemanget som fadder är i första hand tänkt att inledas när barnet har beviljats uppehållstillstånd i Sverige. Som utgångspunkt bör en fadder ha kontakt med sin adept minst en gång i månaden. Åtagandet som fadder är inte begränsat i tiden, utan löper tills vidare. Efter ett år bör dock faddern göra en utvärdering och efterhöra om barnets behov och önskan av en fadder kvarstår.

En fadder kan med fördel utöka sitt engagemang till att omfatta ett godmanskap eller en familjehemsplacering.

I syfte att erbjuda barnet en fadder i sitt geografiska närområde önskar Advokatsamfundet uppgift om i vilken ort och kommun en fadder har möjlighet att engagera sig. Vidare önskar Advokatsamfundet uppgift om vilka språk faddrarna behärskar m.m. Uppgifter som skickas in till Advokatsamfundet kommer enbart att användas inom ramen för fadderprojektet och syftar till att kunna göra så bra matchningar som möjligt mellan fadder och adept.

De advokater eller biträdande jurister som är intresserade av att ställa upp som fadder ombeds fylla i en blankett och skicka in till Fadder@advokatsamfundet.se.

Blanketten för faddrar

När Advokatsamfundet får in förfrågningar från ensamkommande flyktingbarn kommer det att göras matchningar med lämpliga faddrar. Vid mottagandet av uppdrag kommer faddrarna få ytterligare information om vad fadderskapet innebär.

För frågor, vänligen kontakta Lisa af Burén på lisa.af.buren@advokatsamfundet.se.