Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Advokatverksamheten

Här finns information som rör advokatens yrkesutövning och verksamhet.

På dessa sidor har vi samlat material som rör advokatens yrkesutövning. Sök i vänstermenyn efter den information du vill ha.

Information om advokatexamen och fortbildningskurser finns på Advokatsamfundets webbplats, under rubriken Utbildning.

Information om advokatetik och de vägledande reglerna om god advokatsed finns på Advokatsamfundets webbplats, under rubriken Advokatetik.