Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Referensdokument

Här har vi samlat dokument som kan vara till hjälp i advokatverksamheten.

Information med anledning av det nya coronaviruset

Promemoria om inrättandet av en konsumenttvistnämnd

Promemorian En proaktiv tillsyn över advokater och advokatbyråer samt granskningsrapport

Policy för advokaters användning av sociala medier

Promemorian Advokatens uppdrag för svaga eller utsatta klienter

Promemoria om uthyrning av advokater och biträdande jurister, så kallad secondment

EU:s tjänstedirektiv Engelska Franska

Uppdaterad vägledning om användningen av externa IT-tjänster i advokatverksamhet

Fördelning av arbetsuppgifter mellan skadereglerare och ombud i personskadeärenden

Reviderad CCBE-guide om elektronisk kommunikation och Internet (2008)

Cirkulär om rättsliga biträdens ersättningsanspråk

Handbok besök och elektronisk kommunikation i anstalt och häkte

Ny penningtvättslagstiftning och lag om registrering av s.k. verkliga huvudmän (2017)

Vägledning för advokatbyråer beträffande lagen om åtgärder mot penningtvätt – den svenska penningtvättslagstiftningen i ett advokatperspektiv

Vägledning om tystnadsplikten

Vägledande handlingsregler för ett professionellt uppträdande i rättssalen

Slutsatser från en arbetsgrupp om uppträdandet i rättssalen

Rapporten Åtgärder för att förbättra skatteprocessen i stora och komplicerade mål – ökad samsyn mellan inblandade parter

Vägledning för advokater som processar i EU-domstolen

PM om datasäkerhet

PM om salarna i Svea hovrätt

Policy för advokaters användning av sociala medier

Promemoria: En proaktiv tillsyn över advokater och advokatbyråer

Promemorian Genomförande av tjänstedirektivet – ett advokatperspektiv