Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Obligatoriska försäkringar fr.o.m. 2021, Länsförsäkringar Sak

Sveriges advokatsamfund har beslutat att byta försäkringsgivare för

  • den obligatoriska ansvarsförsäkringen för ren förmögenhetsskada,
  • den obligatoriska förmögenhetsbrottsförsäkringen,
  • den frivilliga tilläggsförsäkringen för ren förmögenhetsskada och
  • kontorsförsäkringen.

Ny försäkringsgivare från och med 1 januari 2021 är Länsförsäkringar Sak.