Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Kollegier

Kollegierna består av advokater som på enskilt initiativ har gått samman för att tillsammans verka för frågor som ligger nära deras dagliga verksamhet.

Medlemskapet bygger på att medlemmarna är verksamma inom samma disciplin och att de har samma intressen. Kollegierna är fristående från Advokatsamfundet.

Familjerättskollegiet
Advokat Birgitta Hållenius, tel. 08-31 00 08, birgitta.hallenius@hallenius.com

Försvararkollegiet i Stockholm
Advokat Ghita Hadding Wiberg, ghita.hadding-wiberg@chello.se

Försvararkollegiet i Malmö
Advokat Johan Sarvik, johan@nyblom-sarvik.se

Försvararkollegiet i Göteborg
Advokat Mia Sandros, mia@gaestadiusadvokater.se

Östergötlands försvararkollegium
Advokat Inga-Lill Staffansson, inga-lill.staffansson@humanadvokat.se

Försvararkollegiet i nordvästra Skåne
Advokat Johan Sederholm, fax 042-12 48 25

Försvararkollegiet i Örebro
Advokat Magnus A. Arntell, magnus@leolaw.se

Rekonstruktör- och konkursförvaltarkollegiet (REKON) i Sverige
www.rekon.nu
Advokat Hans Andersson, hans.andersson@kaiding.se

Migrationskollegiet i Malmö
migrationskollegiet@gmail.com
Advokat Sait Umdi, tel. 040-778 80, sait@cityadvokaterna.se

Migrationskollegiet i Stockholm
Advokat Emma Persson, tel. 070-508 85 18emma@advokatemmapersson.se

Migrationskollegiet för västra Sverige
Advokat Tomas Fridh, tel. 031-63 11 91, tomas.fridh@fridhadvokatbyra.se