Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Kollegier

Kollegierna består av advokater som på enskilt initiativ har gått samman för att tillsammans verka för frågor som ligger nära deras dagliga verksamhet.

Medlemskapet bygger på att medlemmarna är verksamma inom samma disciplin och att de har samma intressen. Kollegierna är fristående från Advokatsamfundet.

Familjerättskollegiet
Advokat Birgitta Hållenius, tel. 08-31 00 08, birgitta.hallenius@hallenius.com

Familjerättskollegiet i Skåne
Marie Traunsberger, tel. 040-611 90 02, familjerattskollegietskane@gmail.com

Försvararkollegiet i Göteborg
Advokat Nan Sahlén, nan@advbuc.se

Försvararkollegiet i Malmö/Lund
Advokat Karin Schånberg, karin@lundsadvokatbyra.se

Försvararkollegiet i nordvästra Skåne
Advokat Johan Sederholm, fax 042-12 48 25

Stockholms försvararkollegium
Advokat Camilla Lind, camilla.lind@forsvar.se

Försvararkollegiet i Örebro
Advokat Magnus A. Arntell, magnus@advokatarntell.se

Östergötlands försvararkollegium
Advokat Inga-Lill Staffansson, inga-lill.staffansson@humanadvokat.se

Medlingskollegiet
Advokat Gert Nilsson Eldrimner, tel. 070-741 01 00, gert.nilsson@eldrimner.se

Migrationskollegiet i Malmö
migrationskollegiet@gmail.com
Advokat Sait Umdi, tel. 040-778 80, sait@advokatumdi.se

Migrationskollegiet i Stockholm
Advokat Emma Persson, tel. 070-508 85 18, emma@advokatemmapersson.se

Migrationskollegiet för västra Sverige
Advokat Tomas Fridh, tel. 031-63 11 91, tomas.fridh@fridhadvokatbyra.se

Rekonstruktör- och konkursförvaltarkollegiet (REKON) i Sverige
www.rekon.nu
Advokat Hans Andersson, hans.andersson@kaiding.se