Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Avdelningar

Advokatsamfundet är geografiskt indelat i sju avdelningar, var och en med lokal verksamhet och avdelningsstyrelse.

Avdelningsstyrelserna avger yttranden till samfundets styrelse bland annat i ärenden angående ansökningar om inträde i Advokatsamfundet.

Avdelningarna utser också representanter till fullmäktige, Advokatsamfundets högsta beslutande organ, som sammanträder en gång om året. Avdelningarna ordnar också sociala aktiviteter, och vissa av avdelningarna ger ut egna nyhetsbrev. 

Vill du engagera dig i Advokatsamfundet? Kontakta din avdelning, här finns goda möjligheter att vara med och påverka.