Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Avdelningar

Advokatsamfundet är geografiskt indelat i sju avdelningar, var och en med lokal verksamhet och avdelningsstyrelse.

Avdelningsstyrelserna avger yttranden till samfundets styrelse bland annat i ärenden angående ansökningar om inträde i Advokatsamfundet.

Avdelningarna utser också representanter till fullmäktige, Advokatsamfundets högsta beslutande organ, som sammanträder en gång om året.

Sök efter din avdelning i menyn till vänster.