Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Utlandsavdelningen

Utlandsavdelningen omfattar ledamöter som har sin verksamhet förlagd utanför Sverige.

Välkommen till den största
och minsta avdelningen inom
Sveriges advokatsamfund!

Utlandsavdelningen

En svensk advokat som är verksam utanför Sveriges gränser tillhör Utlandsavdelningen. Geografiskt sett är alltså Utlandsavdelningen den största – till antalet medlemmar dock den minsta – avdelningen. Vi har ca 100 medlemmar, de flesta verksamma i Europa.

Medlemmarna av Utlandsavdelningen besitter en unik kompetens: de är svenska advokater som förutom att tala svenska även talar språket i det land där de är verksamma och i många fall även är medlemmar av samfundet i sitt verksamhetsland. Därmed kan de erbjuda sina klienter och kollegor verksamma i Sverige juridisk rådgivning på svenska men avseende t.ex. tysk, fransk eller engelsk rätt.

För närvarande (våren 2017) har Utlandsavdelningen medlemmar verksamma i Belgien, Cypern, England, Estland, Frankrike, Förenade arabemiraten, Hongkong, Italien, Kina, Lettland, Luxemburg, Malta, Norge, Polen, Portugal, Ryssland, Schweiz, Spanien, Thailand, Tyskland och USA.

Alla medlemmar i Utlandsavdelningen träffas en gång om året, en fredag–lördag i mars för att hålla årsmöte. I samband med årsmötet arrangeras också Utlandsdagarna som innehåller 8 timmars vidareutbildning som advokaterna kan tillgodoräkna sig i vidareutbildningskravet. Till Utlandsdagarna är även advokater från andra avdelningar samt biträdande jurister hjärtligt välkomna.

Utlandsavdelningen publicerar även ett nyhetsbrev som hålls tillgängligt här under särskild rubrik.

Utlandsavdelningens stadgar

Antagna vid årsmöte den 22 mars 2014 i Lissabon och godkända av Advokatsamfundets styrelse att gälla fr. o. m. den 3 oktober 2014.

Stadgar för utlandsavdelningen

Kontakt

Om du har några frågor om Utlandsavdelningen, vänligen kontakta någon av styrelseledamöterna. Kontaktuppgifter finner du under rubriken Utlandsavdelningens styrelse.