Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Anvisningar för att kontrollera och ändra uppgifterna på byråkort i Advokatsamfundets matrikeldatabas

Endast innehavare av och delägare i advokatbyråer samt särskilt utsedda byråadministratörer kan ändra uppgifter på byråkort.

Logga in genom att ange personnummer och personligt lösenord i därför avsedda fält och klicka OK.

1. Klicka på rubriken”Kontor”.
Rubriken ”Kontor”, visar en lista över de kontor du kan se och ändra uppgifter beträffande i matrikeln. Klicka på aktuellt kontor för att se och ändra uppgifter rörande kontoret. Fliken för respektive kontor visar de uppgifter som finns registrerade för byrån. Kontrollera uppgifterna.

2 Kontor
Fliken ”Kontor”, visar en lista över de kontor du kan se och ändra uppgifter beträffande i matrikeln.
Klicka på aktuellt kontor för att se och ändra uppgifter rörande kontoret.
Fliken för respektive kontor visar de uppgifter som finns registrerade för byrån.
Kontrollera uppgifterna.

2.1 För att ändra eller lägga till information:
Klicka på ”Ändra/lägg till uppgifter” nederst på sidan.
En ny sida visas.
Redan registrerade värden visas i aktuella fält. En del fält kan du inte ändra själv via inloggning men du kan ändå se vilka uppgifter som finns registrerade.
OBS! Alla begärda ändringar granskas av Advokatsamfundets registrator. Ändringarna visas inte utåt, förrän registrator har godkänt dem.  Du kan själv se vilka ändringar som initierats avseende dig själv eller person/byrå för vilken du har sådana administratörsrättigheter under fliken Ändringslogg.

2.2 Ange önskat ikraftträdandedatum för ändringarna.
Om du inte fyller i önskat ikraftträdandedatum sätts dagens datum. I kraftträdandedatum måste vid ändringsbegäran via hemsidan vara senare än det senare ikraftträdandedatumet. För historiska ändringar, kontakta Advokatsamfundets registrator.

2.3 Markera i kryssruta de uppgifter som ska vara synliga i matrikeln.
Flera uppgifter är obligatoriska uppgifter där du inte kan välja vad som visas i matrikel, t.ex. postadress, sorteringsort etc. För ändring av dessa uppmanas du ta kontakt med Advokatsamfundets registrator. Uppgifter som inte markeras med bock/kryss blir synliga endast för Advokatsamfundets kansli.

2.4 För att ändra/lägga till uppgifter om kontorsnamn, organisationsnummer, VAT-nummer, plusgironummer, bankgironummer, mottagningskontor, kontorsgemenskap och kontorssamarbete:
Om fältet är tomt, skriv in önskade uppgifter i respektive textfält. Om fältet innehåller text som ska ändras, radera befintlig text och skriv in önskade uppgifter i respektive textfält.
Beträffande mottagningskontor, kontorsgemenskap och kontorssamarbete, fyll i de fullständiga uppgifter som textfältet ska innehålla och som ska registreras i matrikeln.

2.5 För att ändra byråtyp, avdelning eller räkenskapsår:
Klicka på nedåtpilen till höger i textfältet och välj rätt alternativ.

2.6 För att ändra/lägga till adressuppgifter, växel- och faxnummer samt webb- och e-postadress:
Om fältet saknar text, skriv in önskade uppgifter i respektive textfält. På byrånivå kan endast en e-postadress anges. Personliga e-postadresser anges på personnivå och går att hitta via matrikeln och ”Sök jurister” på byrån. Vidare kan kompletterande uppgifter lämnas till Advokatsamfundets registrator kring byråns e-postadresser, t.ex. fornamn.efternamn@byranamn.se.
”http://” behöver inte anges i början av webbadresser.

2.7 För att ändra uppgift om land:
Klicka på nedåtpilen och välj rätt alternativ.

2.8 Varje byrå kan registrera tio verksamhetsinriktningar, fristående från byråns advokaters uppgifter.
Varje ledamot kan registrera tre verksamhetsinriktningar, fristående från byråns uppgifter.
Verksamhetsinriktningar för varje ledamot registreras på ledamotens personkort.

För att lägga till/ändra eller ta bort verksamhetsinriktningar eller språkkunskaper:
För att lägga till verksamhetsområde eller språk, klicka på ruta till vänster om de verksamhetsområden eller språk du vill registrera på byrån.
För att ta bort verksamhetsområde eller språk, bocka ur rutan invid aktuellt verksamhetsområde eller språk.
För att ändra, kryssa ur rutan och välj ny ruta för det/de verksamhetsområden eller språk du önskar registrera på byrån.

2.9 För att registrera/ändra mottagningskontor
Eventuellt registrerat mottagningskontor visas. Ange postadress för mottagningskontor.

2.10 För att registrera/ändra kontorsgemenskap och kontorssamarbete
Eventuellt registrerad kontorsgemenskap eller kontorssamarbete visas. Ange namn på advokatbyrå med vilken kontorsgemenskap eller kontorssamarbete sker.

2.11 För att spara de önskade ändringarna och skicka dem till samfundets registrator:
Klicka på ”Skicka ändringsbegäran”.