Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Anvisningar för att ändra befintliga uppgifter samt registrera nya medarbetare på advokatkontor i advokatsamfundets matrikeldatabas

Endast innehavare av och delägare i advokatbyråer samt särskilt utsedda byråadministratörer kan ändra uppgifter respektive se och ändra uppgifter för medarbetare på byrån.

Logga in genom att ange personnummer och personligt lösenord i därför avsedda fält och klicka OK.

Ändra medarbetares personkort

1. Klicka på rubriken ”Personer”
En lista över de medarbetare som är knutna till byrån visas.

2. Klicka på medarbetarens namn
Medarbetarens uppgifter visas, kontrollera uppgifterna.

3. Klicka på ”Ändra/lägg till uppgifter”
En ny sida visas, ”Redigera person”.

OBS! Alla begärda ändringar granskas av Advokatsamfundets registrator. Ändringarna visas inte utåt, förrän registrator har godkänt dem.

3.1 Ange önskat ikraftträdandedatum för ändringarna
Om du inte fyller i önskat ikraftträdandedatum sätts dagens datum.

3.2 Ändra primärkontor
Klicka på nedåtpilen och välj kontor från listan. Endast ett kontor kan väljas som Primärkontor. Kryssa vid behov i övriga kontor inom advokatbyrån på vilket/vilka medarbetaren är verksam.

3.3 Fyll i huruvida medarbetaren ska vara tillgänglig i matrikeln
Samtliga jurister på byrån ska var tillgängliga i matrikeln, administrativ personal visas ej.

3.4 Ändra/lägga till personuppgifter; namn, personnummer, anställningsdatum, datum för anställningens upphörande, akademisk titel, utländsk advokattitel.
Redan registrerade uppgifter anges i respektive textfält. För att ändra befintliga uppgifter, radera och skriv in önskade uppgifter i respektive textfält.

3.5 Ändra kön, titel (gäller ej ledamot), byråtitel, byrårelation eller status
Klicka på nedåtpilen och välj rätt alternativ.

OBS! Endast status ”Verksam” visas i matrikeln. Övrig status visas i matrikeln som ”Ej verksam”.

3.6 Ändra status för byråadministratör
Kryssa i/ur rutan för person som ska erhålla alt.ej längre ska ha byråadministratörsrättighet.

OBS! Den som ges status som byråadministratör får samma rätt som innehavare/delägare att göra ändringar för byrån och dess medarbetare.

3.7 Ändra/lägga till kontaktuppgifter
Skriv in önskade uppgifter; telefon- och faxnummer, e-post- och webbadress i respektive textfält. Markera i kryssrutan om uppgiften ska visas utåt i matrikeln. Uppgifter som inte markeras med bock/kryss blir synliga endast för samfundets kansli.

OBS!

  • E-post ska vara personlig.
  • Adressuppgiften hämtas från advokatbyråns registrerade uppgifter. Man kan inte ändra adressuppgifter under ”Medarbetare”.
  • ”http://” behöver inte anges i början av webbadresser. ex. www.advokatsamfundet.se. Byråns webbadress visas endast på byråkortet.

3.8 Ändra/lägg till/ta bort språk eller verksamhetsinriktning (endast titel advokatEU-advokat)
Kryssa i/ur rutan för de verksamhetsinriktningar och språk som ska registreras/avregistreras.
Ledamot kan registrera tre verksamhetsinriktningar, fristående från byråns uppgifter.
Advokatbyrån kan registrera tio verksamhetsinriktningar, fristående från byråns advokater.
Verksamhetsinriktningar för byrån registreras på byråkortet och för advokat registreras uppgiften på personkortet.

3.9 Spara ändringar
Klicka på ”Spara ändringsbegäran”. En bekräftelseruta visas. Ändringsbegäran har nu skickats till Advokatsamfundets registrator. Begärda ändringar syns under fliken Ändringslogg.

OBS! Alla begärda ändringar granskas av Advokatsamfundets registrator. Ändringarna visas inte utåt, förrän registrator har godkänt dem.

 

 

Registrera ny medarbetare

4. Klicka på ”Skapa ny person”
En ny sida visas, ”Skapa ny person”
OBS! Alla begärda ändringar granskas av Advokatsamfundets registrator. Ändringarna visas inte utåt, förrän registrator har godkänt dem.

4.1 Ange önskat ikraftträdandedatum för registrering
Om du inte fyller i önskat ikraftträdandedatum sätts dagens datum.

4.2 Primärkontor
Klicka på nedåtpilen och välj kontor från listan. Endast ett kontor kan väljas som Primärkontor.
Kryssa vid behov i övriga kontor inom byråsfären på vilket/vilka medarbetaren är verksam.

4.3 Fyll i huruvida medarbetaren ska vara tillgänglig i matrikeln
Samtliga jurister på byrån ska var tillgängliga i matrikeln, administrativ personal visas ej.

4.4 Personuppgifter; namn, personnummer, anställningsdatum, akademisk titel, utländsk advokattitel:
Skriv in önskade uppgifter i respektive textfält.
Personnummer måste anges i format ååmmdd-nnnn.

4.5 Ange kön, titel (registrator kompletterar för ledamot) byråtitel, byrårelation och status
Klicka på nedåtpilen och välj rätt alternativ.

OBS! Endast status ”Verksam” visas i matrikeln. Övrig status visas i matrikeln som ”Ej verksam”.

4.6 Byråadministratör
Kryssa i rutan för byråadministratör (om aktuellt).

OBS! Den som ges status som byråadministratör får samma rätt som innehavare/delägare att göra ändringar i byråns och dess medarbetares uppgifter genom byråkortet.

4.7 Kontaktuppgifter:
Skriv in önskade telefon- och faxnummer, e-post- och webbadress i respektive textfält. Markera i kryssrutan om uppgiften ska visas utåt i matrikeln. Uppgifter som inte markeras med bock/kryss blir synliga endast för samfundets kansli.

  • ”http://” behöver inte anges i början av webbadresser. ex. www.advokatsamfundet.se. 

4.8 Språk
Kryssa i ruta för språk som ska registreras. Ledamot kan registrera tre verksamhetsinriktningar, fristående från byråns uppgifter. För advokat som byter advokatbyrå mejlas uppgift om verksamhetsinriktning till registrator@advokatsamfundet.se

4.9 Spara ny medarbetare
Klicka på ”Spara ändringsbegäran”. En bekräftelseruta visas. Ändringsbegäran har nu skickats till Advokatsamfundets registrator. Begärda ändringar syns under fliken Ändringslogg.

OBS! Alla begärda ändringar granskas av Advokatsamfundets registrator. Ändringarna visas inte utåt, förrän registrator har godkänt dem.

Vid nyregistrering hämtas inloggningsuppgifterna på www.advokatsamfundet.se, ”logga in”. 

 

 

För att registrera personligt lösenord för Advokatsamfundets webbplats

Klicka på texten ”Logga in – Nytt lösenord”. En ny sida visas. Fyll i e-postadress i fältet ”E-mail”. E postadressen måste vara den personliga adress som finns registrerad i Advokatsamfundets matrikelregister. Om man inte har någon e postadress registrerad hos Advokatsamfundet, måste man anmäla e postadressen till samfundets registrator för införande i matrikelregistret, innan man kan registrera lösenord för webbplatsen. Fyll i personnummer i fältet ”Personnr”. Om man saknar personnummer, kan man fylla i sin användar-ID-kod i stället för personnummer. Om man inte känner till sin användar-ID-kod, kan man få uppgift om den från Advokatsamfundets kansli. Klicka på ”Skicka förfrågan”.

En bekräftelse visas. I bekräftelsen anges att man har fyra timmar på sig att registrera lösenord.
Ett e postmeddelande skickas omedelbart till den registrerade e-postadressen. I e-postmeddelandet finns en klickbar länk till en särskild registreringssida på Advokatsamfundet webbplats. Länktexten har lydelsen ”Klicka här för att byta/registrera nytt lösenord”. Klicka på länken. En ny webbsida visas. Om ingen ny webbsida syns, kan det bero på att webbsidan ligger dold bakom det öppna e-postmeddelandet.

Skriv in det önskade lösenordet i fältet efter ledtexten ”Nytt lösenord”. Lösenordet måste innehålla minst fem tecken. Bekräfta lösenordet i fältet efter ledtexten ”Nytt lösenord igen”. Klicka på ”Ändra lösenord”. En bekräftelse visas. Man kan nu gå till startsidan för Advokatsamfundets webbplats och logga in på webbplatsen med personnummer och personligt lösenord.