Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Anvisningar, ändra personkort

Så här kan du se och ändra dina uppgifter i Advokatsamfundets matrikel.

1 Öppna Advokatsamfundets webbplats på Internet, www.advokatsamfundet.se.
Logga in genom att ange personnummer och personligt lösenord i därför avsedda fält och klicka OK.

2 För att registrera personligt lösenord för Advokatsamfundets webbplats:
Klicka på texten ”Nytt lösenord” i den ljusblå rutan uppe till höger på webbplatsens förstasida.

En ny sida visas.

Skriv in personnummer i fältet ”Personnr”.

Om man saknar personnummer, kan man fylla i sin användar-ID-kod i stället för personnummer. Om man inte känner till sin användar-ID-kod, kan man få uppgift om den från Advokatsamfundets kansli.

Skriv in e-postadress i fältet ”E-mail”.

E‑postadressen måste vara den personliga adress som finns registrerad i Advokatsamfundets matrikelregister. Om man inte har någon e‑postadress registrerad hos Advokatsamfundet, måste man anmäla e‑postadressen till samfundets registrator för införande i matrikelregistret, innan man kan registrera lösenord för webbplatsen.

Klicka på ”Skicka förfrågan”.

En bekräftelse visas. I bekräftelsen anges att man har två timmar på sig att registrera lösenord.

Ett e‑postmeddelande skickas omedelbart till den registrerade e­‑postadressen.

I e-postmeddelandet finns en klickbar länk till en särskild registreringssida på Advokatsamfundet webbplats. Länktexten har lydelsen ”Klicka här för att byta/registrera nytt lösenord”.

Klicka på länken.

En ny webbsida visas.

Om ingen ny webbsida syns, kan det bero på att webbsidan ligger dold bakom det öppna e-postmeddelandet.

Skriv in det önskade lösenordet i fältet efter ledtexten ”Nytt lösenord”.

Skriv ytterligare en gång in det önskade lösenordet i fältet efter ledtexten ”Nytt lösenord igen”.

Klicka på ”Ändra lösenord”.

En bekräftelse visas.

Man kan nu gå till startsidan för Advokatsamfundets webbplats och logga in på webbplatsen med personnummer och personligt lösenord.

3 Klicka på ”Matrikel” i toppmenyn.

4 Klicka på ”Ändra matrikeluppgifter” i vänstermenyn.

5 Klicka på ”Personkort” i vänstermenyn.
Då visas fliken ”Min profil”, som innehåller de uppgifter som är registrerade.
Kontrollera uppgifterna.

6 För att ändra eller lägga till information:
Klicka på ”Ändra/lägg till uppgifter”.

(OBS! För att ändra eller lägga till uppgifter som skall gälla i tiden före det datum som anges efter ”Ikraftträdandedatum” längst upp till höger på sidan: Klicka på ”Ändra historiska uppgifter” i stället för på ”Ändra/lägg till uppgifter”.)

En ny sida visas.

OBS! Alla begärda ändringar granskas av Advokatsamfundets registrator. Begärda ändringar visas inte utåt, förrän registrator har godkänt dem.

7 Klicka på ”Lägg till”.

8.1 Ange önskat ikraftträdandedatum för ändringarna.

8.2 För att lägga till advokatkontor där man är verksam:

 1. Markera kontor i listan till vänster.
 2. Klicka på pilen som pekar åt höger.
 3. Det tillagda kontoret visas i listan till höger.

För att ta bort advokatkontor där man inte är verksam:

 1. Markera kontor i listan till höger.
 2. Klicka på pilen som pekar åt vänster.
 3. Det borttagna kontoret visas i listan till vänster.

8.3 För att ändra/lägga till uppgifter om namn, personnummer, anställningsdatum, datum för anställningens upphörande, akademisk titel, utländsk advokattitel:
Skriv in önskade uppgifter i respektive textfält.

8.4 För att ändra titel (gäller ej ledamöter):
Klicka på nedåtpilen och välj rätt alternativ.

8.5 För att ändra kön eller status som byråadministratör:
Klicka på nedåtpilen och välj rätt alternativ.

OBS! Den som ges status som byråadministratör får samma rätt som innehavare/delägare att göra ändringar i byråns och dess medarbetares uppgifter genom byråkortet.

8.6 Varje ledamot kan registrera tre verksamhetsinriktningar, fristående från advokatbyråns uppgifter.
Varje byrå kan registrera tio verksamhetsinriktningar, fristående från byråns advokaters uppgifter.
Verksamhetsinriktningar för byrån registreras på byråkortet.

För att lägga till språkkunskaper eller verksamhetsinriktningar:

 1. Markera språk/verksamhetsinriktning i listan till vänster.
 2. Klicka på pilen som pekar åt höger.
 3. Det tillagda valet visas i listan till höger.

För att ta bort språkkunskaper eller verksamhetsinriktningar:

 1. Markera språk/verksamhetsinriktning i listan till höger.
 2. Klicka på pilen som pekar åt vänster.

8.7 För att ändra status eller byrårelation:
Klicka på nedåtpilen och välj rätt alternativ.

OBS! Endast status ”Verksam” visas utåt i matrikeln. Varje status utom ”Verksam” visas utåt i matrikeln som ”Ej verksam”.

8.8 För att ändra/lägga till telefon- och faxnummer samt e-post- och webbadress:
Skriv in önskade uppgifter i respektive textfält.
”http://” behöver inte anges i början av webbadresser.

Markera i kryssruta varje nummer/adressuppgift som skall visas utåt i matrikeln.
Uppgifter som inte markeras med bock/kryss blir synliga endast för samfundets kansli.

OBS! Varje persons adress hämtas från advokatbyråns uppgifter. Man kan inte ändra adressuppgifter på personkortet.

8.9 För att spara de önskade ändringarna och skicka dem till samfundets registrator:
Klicka på ”Spara ändringsbegäran”.

En bekräftelseruta visas.
Klicka OK.

8.10 För att se de begärda ändringarna:
Klicka på fliken ”Matrikel”.
Där visas aktuella uppgifter från personkortet.
Klicka på ”Visa matrikelinformation utifrån ändringsbegäran”.

Där visas hur matrikeluppgifterna kommer att se ut, sedan de begärda ändringarna godkänts.