Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

2011

 • 12 december 2011
  Rättssamhällets dilemma

  Intresset i samhället liksom från lagstiftaren när det gäller säkerhetsfrågor, brottsbekämpning och terrorism är på goda grunder stort. Om man bara koncentrerar sig på olika initiativ under december månad bekräftas detta. Den 1 december överlämnad...

 • 26 november 2011
  Om yttrandefrihet och censur

  Jag har i Amnestys bloggstafett om yttrandefrihet "Skriv för frihet" fått stafettpinnen av Mårten Schultz. Tack Mårten. Demokrati och tryckfrihet grundar sig på fri åsiktsbildning. Detta har kommit till uttryck i FN:s allmänna förklaring om de...

 • 24 november 2011
  Tjallare måste användas med omsorg

  För dem som såg gårdagens TV-program och dagens artikel i DN om polisens arbetsmetoder finns det skäl att påminna om det särskilda yttrande som Advokatsamfundets tidigare ordförande Tomas Nilsson skrev i Polismetodutredningen(SOU 2010:103) och som...

 • 08 november 2011
  Taxpayer’s Charter ett alternativ för Sverige?

  Jag har idag hållit ett anförande vid Rättssäkerhetsdagen den 8 november 2011 arrangerat av  Institutet för Skatter och Rättssäkerhet – Taxpayer’s Charter ett alternativ för Sverige? Sannolikt finns flera goda skäl för att införa Taxpayer’s Charte...

 • 13 oktober 2011
  Advokaten i samhället då och nu

  Anne Rambergs inledningsanförande vid Advokatdagarnas öppnande. Varmt välkomna till Advokatdagarna 2011. Advokatyrket är ett gammalt yrke. Advokatens ställning i rättssamhället har växt fram under lång tid. Den är olika i olika rättskulturer. Ändå...

 • 01 oktober 2011
  Vad vet EBM om advokatrollen?

  Häromdagen företogs husrannsakan på en av Sveriges största advokatbyråer. EBM hade fått tillstånd av Solna tingsrätt att under fem timmar vidta husrannsakan för att utröna följande spörsmål. Är avdelningen för Mergers & Aquisitions belägen på ett...

 • 07 september 2011
  Anmärkningsvärt dåliga rutiner på häktet

  Advokater som är offentliga försvarare har påtalat att det föreligger en rad allvarliga missförhållanden på vissa häkten. Det förekommer inte sällan att försvararen inte kunnat besöka sina klienter eller att man på häktet har fått vänta orimligt...

 • 08 augusti 2011
  Avlyssningens och tortyrens offer

  Murdochimperiets avlyssningsskandal kan innebära ett allvarligt hot såväl mot den fria pressen som mot mediekoncentrationen inte bara i England utan också i vårt land. I England  är det i och för sig förbjudet att betala tipspengar till polisen. D...

 • 03 juli 2011
  Om att utgå från vad som sägs

  Hanne Kjöller hävdar i dagens ledare i DN att det hade varit mer klädsamt om Advokatsamfundet inte så oförblommerat utgått från vem som säger något utan från vad som sägs. Hon kritiserar Advokatsamfundet och dess Disciplinnämnd för  beslutet att...

 • 21 juni 2011
  A propå verklighetsförfalskning och dolda agendor

  Som av en tillfällighet skrev jag vårens sista ledare i Tidskriften Advokaten om mediala drev. Den kommer ut idag. Det var förutseende. Idag har nämligen Expressen en, osignerad, ledare om Problemet Ramberg. Den bekräftar på ett utmärkt tydligt sä...