Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Att rakryggat ta debatten

Tillbaka på kontoret efter två intensiva dagar av konstruktiva styrelse- och fullmäktigemöten. Också denna vecka har kommit att präglas av den från vissa ledamöter högljutt framförda kritiken mot mina uttalanden i anledning av medias hantering av uppgifter lämnade av kriminella. Det känns givetvis tillfredsställande att såväl Advokatsamfundets ordförande häromdagen, liksom en enig styrelse igår konstaterat att det inte finns anledning att kritisera mig och att styrelsen har fortsatt fullt förtroende för mig.  På dagens fullmäktigemöte var denna fråga inte föremål för diskussion mer än att många uttryckte sitt starka stöd för att jag agerat. Möjligen hade det varit mer rakryggat av de ledamöter som nu har valt media som sin plattform om de också hade kommit till samfundets årsmöte idag och framfört kritiken och tagit debatten. Men, de uteblev.