Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

En kritik av kritiker

Det senaste dygnet har varit intensivt. Jag hade sett fram emot en lugn försommarhelg på landet. Men icke. Mitt blogginlägg om förtal, utpressning och medial anständighet och mitt framträdande i Aktuellt har uppenbarligen väckt starka känslor. De allra flesta tycks ha gillat mina inlägg i debatten. Gensvaret från allmänheten och ledamöterna, med undantag för några mycket få, har varit överväldigande. Och värmande. Men motsatt hållning har kunnat konstateras från visst mediahåll som kvällstidningarna och den ekonomiskt tyngda nättidningen Realtid. Hätska utfall och angrepp på min person har varit legio. Inte i sak. Nej, motangreppen kommer i annan form. Man angriper kritikerns motiv för att framföra kritiken. Man antyder dolska kopplingar och skumma samband. Strategin handlar således om det som varje filosofistudent får lära sig om klassisk osaklighet. Stundom är dumheten dock så påtaglig att klockorna stannar. Ett paradexempel utgör försöken att misstänkliggöra mig för att jag sedan något år är medlem i Kungliga Patriotiska Sällskapet. Om man hade orkat göra sin hemläxa bara så där lite grann hade man förstått hur komisk den vinkeln är. Men för att nu vara så helt öppen som media vill kan jag upplysa om att familjen står i begrepp att ansöka om att få en båtplats hos Kungliga Motorbåtsklubben. Men kön är lång och vi kanske inte lyckats få till stånd ännu en korrumperande koppling till kungahuset. Jag vill dock gärna upplysa om att uppsåtet finns.

Det finns givetvis ett stort allvar i allt detta och jag är övertygad om att den kommande efterdebatten kommer att ge anledning till viss självrannsakan hos media. Under inga förhållanden får den nu valda strategin tillåtas vara framgångsrik. Den utbredda mediekritiken måste tas på allvar. Försöken att tysta de få som öppet vågar kritisera media kommer inte att lyckas.