Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

2012

 • 27 november 2012
  Roma repression - Europe´s great shame"

  I går delades Stockholm Human Rights Award 2012 ut vid en ceremony i Bervaldhallen. Pristagare var Thomas Hammarberg och European Roma Rights Centre. Nedan följer mitt inledningsanförande. It is a great joy and privilege to welcoming you all here ...

 • 16 november 2012
  Anonyma vittnen ingen lösning

  Vi har säkert alla tagit del av de massmedialt uppmärksammade fall på senare tid av övergrepp i rättssak där vittnen och målsäganden hotats på olika sätt. Tyvärr har dessa händelser också lett till en debatt där allt högre röster höjts till stöd f...

 • 22 oktober 2012
  Om den personliga frihetens gränser

  I kanadensiska delstaten Manitoba har vice ordföranden i den högsta domstolen förorsakat uppståndelse. Efter en välansedd karriär som advokat utsågs Lori Douglas till domare 2005. Därefter utnämndes hon 2009 till justitieråd och vice ordförande i...

 • 08 oktober 2012
  Om behovet att reformera nämndemannainstitutet

  Nämndemannainstitutet såsom det är konstruerat i dag innebär att domarmakten inte uppfattas som helt fristående från den politiska makten. Trots den i dag till viss del fria rekryteringskvoten, innebär systemet en onödig politisering. Systemet med...

 • 07 oktober 2012
  Om nödvändigheten av opolitiska domare

  Svea hovrätts beslut att undanröja Södertälje tingsrätts dom är en seger för rättsstatliga principer. Det är ett uttryck för att domarna har den höga integritet som utgör förutsättningen för domstolarnas oberoende och legitimitet. Hovrätten har i...

 • 16 september 2012
  Att belöna angivare

  Det är något obehagligt med den allt mer utbredda angiverikulturen. Den bejakas i alla upptänkliga sammanhang. Lagstiftare, media och organisationer belönar den som anonymt anger sin arbetskamrat eller arbetsgivare. Det brukar kallas transparens....

 • 29 augusti 2012
  Om s.k. avslöjanden och fakturajournalistik

  De senaste veckorna har media tävlat med varandra om att avslöja myndigheters föregivna slöseri med skattepengar. Det senaste i raden av ”avslöjanden”  gäller SÄPOs utbildningsdag för cirka tusen medarbetare med efterföljande fest. Arrangemanget...

 • 23 augusti 2012
  Om tilltron till rättsväsendet

  Det är svårt att inte uttrycka en synpunkt om den diskussion som initierats efter tidigare justitiekanslern, justitierådet Göran Lambertz debattartikel i DN. Jag delar justitieministerns och Lambertz uppfattning att det finns skäl att inrätta en...

 • 05 augusti 2012
  Quick, rättsväsendet och försvararen

  Den avlidne författaren och journalisten Hannes Råstam kommer i dagarna postumt ut med en bok som behandlar turerna kring Thomas Quick, numera Sture Bergvall. Det har ånyo väckt liv i den högst legitima frågan ”Hur kunde det hända?” Quick har av f...

 • 18 juni 2012
  Till min första ordförande i Advokatsamfundet och tillika en nybliven Chefs JO

  Nu vankas sommarlov. Det har varit en intensiv vårtermin med många spännande aktiviteter. Jag deltog bland annat i en paneldebatt i samband med avtackningen av Elisabeth Fura som Sveriges domare i Europadomstolen för mänskliga rättigheter. Elisabe...