Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

2013

 • 01 december 2013
  När det offentliga samtalet blir underhållningsvåld

  Nu har den tragiska rättsprocessen rörande Quick upphöjts till plågsamt underhållningsvåld på bästa sändningstid. Efterlevande till offren, Sture Bergwall, liksom företrädare för rättsväsendet, utgör alla ofrivilliga marionetter i en...

 • 03 november 2013
  Därför är Advokatsamfundet intresserat av USAs massavlyssning, FRAs verksamhet och regeringens passivitet i frågan

  Jag skrev i förra veckan ett blogginlägg på denna sida ”På spaning efter en regering med integritet”. Man kan möjligen fråga sig varför Advokatsamfundet ska delta i debatten om USAs avlyssning och FRAs påstådda samarbeten? Är det verkligen...

 • 27 oktober 2013
  På spaning efter en regering med integritet

  De senaste dagarna har fyllts av nyheter om USAs övervakning och då särskilt avlyssningen av Tysklands förbundskansler Angela Merkel och Frankrikes president Hollande. Detta har föranlett de flesta demokratiska staters regeringschefer att kraftigt...

 • 12 oktober 2013
  Om det allvarliga med läckande poliser

  Svea hovrätts friande dom i det uppmärksammade våldtäktsmålet har såväl i tidningar som i sociala medier föranlett en inte alltid så insiktsfull debatt om domstolens, åklagarens jämte advokatens roll och ansvar. Något som inte har diskuterats är...

 • 12 september 2013
  Mot bättre vetande

  Regeringens förslag till nya 3:12-regler är ett hån Regeringen har nu trots all remisskritik och lagrådskritik beslutat att gå vidare med ett krav på 4 % ägarandel för att kunna tillämpa löneunderlagsregeln i 3:12-reglerna. Det är mycket sorgligt....

 • 15 augusti 2013
  Är det dags att skrota den svenska offentlighetsprincipen?

  Frågan är aktuell och provocerande. Ånyo har det visat sig att djupt integritetskänslig information på olika områden, normalt åtkommen i öppna register, har publicerats på ”cyniska” sajter som drar nytta av den svenska offentlighetsprincipen. Vår...

 • 16 juli 2013
  En svag lagstiftare och en allt starkare högsta domstol

  Idag har Högsta domstolen i ett välmotiverat avgörande beslutat om resning i ett mål där en person såväl fått skattetillägg som ådömts fängelse. Detta är enligt HD inte förenligt med Europakonventionens förbud mot dubbelbestraffning och...

 • 14 juni 2013
  Rätt och rättvisa hand i hand – ett moraliskt dilemma

  I ett samhälle måste det finnas tydliga och förutsebara regler om vad som gäller för medborgarna liksom för staten. Dessa regler utgör själva samhällskontraktet och kommer till uttryck i lagstiftning och konventioner. Dessa syftar ytterst till att...

 • 12 maj 2013
  När populism och prestige får styra

    Av vår grundlag följer en skyldighet för regeringen att bereda ny lagstiftning. Det innebär bl.a. att förslaget till ny lag skickas ut till olika myndigheter och organisationer med särskilda insikter eller intressen i den fråga som ska beredas....

 • 06 maj 2013
  Hur förvaltar vi vår frihet?

  Jag har precis kommit hem från ett av årets höjdpunkter, årsmötet i International Legal  Assistance Consortium. ILAC är en organisation som har till huvuduppgift att bygga upp rättsväsendet i länder som varit i konflikt. Sedan starten för elva år...