Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

2013

 • 26 mars 2013
  Om unga lagöverträdares rätt till försvarare och rättspolitiska felsteg

  Det debatterades rättspolitik i riksdagen för någon vecka sedan. Jag blev då uppmärksammad på att KD:s rättspolitiska talesperson och riksdagsledamot Caroline Szyber förkunnade att det är under all kritik att Advokatsamfundet inte agerat hårdare f...

 • 11 mars 2013
  Om retorikens lockelse - på saklighetens bekostnad

  För några dagar sedan var Expressens chefredaktör Thomas Mattsson i sin blogg oroad efter att ha läst Tidskriften Advokatens fokus om integritet och yttrandefrihet. Han föreföll upprörd över det faktum att de rättsliga instanser med insikt i...

 • 07 mars 2013
  Yttrandefrihet och integritet - två förenliga rättigheter

  Expressens chefredaktör Thomas Mattsson har läst senaste numret av Tidskriften Advokaten och då särskilt vårt reportage om integritet och yttrandefrihet. Det är glädjande. Dessvärre förefaller läsningen oroa honom. Skälet är att han tycker sig hör...

 • 04 mars 2013
  Om politisk påverkan och domstolarnas oberoende

  Justitieministern skriver idag på DN Debatt. Hon uttrycker missnöje med att domstolarna inte utdömt tillräckligt stränga straff efter 2010 års reform och att HD lindrat påföljderna i vissa narkotikamål.  Reformen syftade till att skärpa straffen f...

 • 19 februari 2013
  Vad får en advokat kosta?

  Frågan är motiverad av den senaste tidens händelser. Regeringen har nämligen nyligen beslutat att en särskild utredare ska göra en samlad översyn av utgifterna som finansieras genom anslaget Rättsliga biträden m.m. Detta anslag uppgår till ca 2,2...

 • 14 januari 2013
  Rättssamhället – fundament i gungning?

  Jag deltar i dagarna i Folk och Försvars  rikskonferens i Sälen. Första dagen handlade om rättsstatens utmaningar till följd av ökad extremism och nationalism i Europa. Det var en mycket intressant eftermiddag med anförande av Cecilia Malmström,...