Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

2015

 • 13 december 2015
  Sveket mot barnen

  Sverige ratificerade Barnkonventionen 1990. Där stadgas att barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn. Samma princip kommer till uttryck i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Av stadgan likso...

 • 14 november 2015
  Om att stå upp för principer när det blåser

  Stockholm Human Rights Award tilldelas i år Prins Zeid Ra’ad al- Hussein för hans mycket stora insatser för att främja internationell rättvisa och stärka respekten för mänskliga rättigheter. Han har under åren tagit strid mot sexuellt och...

 • 11 november 2015
  Därför kan och ska Sverige inte stänga gränsen för flyktingar

  Flyktingfrågan fortsätter med tilltagande styrka att sysselsätta politiker, media och allmänhet. Det är naturligt. Det kommer närmare 2 000 personer dagligen till vårt land. På senare tid är de flesta unga afghanska pojkar. Moderaterna lade i veck...

 • 18 oktober 2015
  FN - Den nödvändiga gemenskapen

  För en månad sedan antog FN Agenda 2030 som innehåller 17 globala mål för hållbar utveckling. Dessa ska ersätta de tidigare millenniemålen. Agendan är en ambitiös plan för att skapa en hållbar, jämställd och säker värld utan fattigdom. De uppställ...

 • 05 september 2015
  Trettio miljoner barn på flykt söker en framtid

  I världen pågår den största flyktingkatastrofen sedan andra världskriget. Sextio miljoner människor är på flykt. Hälften av dessa är barn. Av alla världens flyktingar sökte 650 000 skydd hos de femhundramiljoner människorna i Europa. Av dessa kom ...

 • 01 augusti 2015
  Om "ansvarslöshet och oanständighet" i debatten

  Smålandspostens ledare den 31 juli bär rubriken ”Anne Ramberg har fel”. I texten görs felaktigt gällande att jag jämför finlandsfrivilliga med jihadister och att jag därmed gör mig skyldig till en grav förvanskning av historien. Renate Larsson...

 • 29 juli 2015
  Om öppna dörrar och snubbel i portgången

  I sin iver att försvara sina tidigare intagna ståndpunkter i viktiga rättssäkerhetsfrågor har Ivar Arpi nu författat ännu en ledare i ämnet. Den är rätt lång. Jag motstår frestelsen att bemöta Arpis alla skevvända insinuationer och fattar mig därf...

 • 17 juli 2015
  Ledarskribenten Arpi på villovägar

  Ivar Arpi har på en punkt helt rätt i sin ledare i dagens SvD: ”Det är för jobbigt att kriga mot terrorism”. När man som Arpi kastar sig in i en svår jurdisk-teknisk diskussion om straffbarhet och lagföring av allvarliga brott är det alldeles...

 • 15 juli 2015
  DIs ledarsida i osaklighetens tjänst

  En av vår tids mest brännande frågor handlar om kampen mot terrorismen. Ofattbara grymheter begås dagligen, inte sällan med starkt religiösa förtecken. Människor fördrivs från sina hem. Deras mänskliga rättigheter kränks på snart sagt alla de sätt...

 • 11 juli 2015
  Om hotbilder och offrandet av rättsstatliga principer

  Världen står inför stora utmaningar. Närmare sextio millioner människor är på flykt. IS utgör ett skrämmande exempel på helt oacceptabel terror. Om detta råder inga tvivel. Däremot finns det olika sätt att förhålla sig till dessa utmaningar. Det ä...