Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

2016

 • 14 december 2016
  Lycka till Gudrun Antemar

  Imorgon ska regeringen utnämna ny lagman för Stockholms tingsrätt, flaggskeppet när det gäller underinstanserna på den allmänna domstolssidan. Två utomordentligt skickliga och mycket kloka personer sökte tjänsten. Domarnämnden, som är en myndighet...

 • 10 december 2016
  Rätt att säga nej till en europeisk åklagarmyndighet

  Förslaget att skapa en gemensam självständig europeisk åklagarmyndighet inom EU (European Public Prosecutors Office, EPPO) är kontroversiellt. Regeringens inställning är att bekämpningen av brott mot EU:s finansiella intressen ska vara effektiv, m...

 • 30 november 2016
  När migrationsdomstolarna gått vilse

  Igår var jag på ett seminarium anordnat av den förträffliga stiftelsen Rättsfonden, som alltid anordnar angelägna seminarier i aktuella rättspolitiska frågor. På seminariet talade bland andra Johannes Forssberg, som är en respekterad journalist oc...

 • 30 oktober 2016
  Minnet är farligt kort

  Idag skriver Peter Wolodarski en tänkvärd ledare i Dagens Nyheter. Han pekar på det groteska i den öppna råa rasism som ledande företrädare för ett svenskt riksdagsparti ger uttryck för, utan synbarliga konsekvenser. De europeiska parlamenten...

 • 28 oktober 2016
  Världens äldsta grundlag om tryckfriheten fyller 250 år - en svensk-finsk jubilar

  Intressant och mycket läsvärt om vår tryckfrihet.

 • 27 september 2016
  ”Gott mit uns” – Om Gudar som våldsförevändning

  I spåren av den ökade terrorismen i världen beskrivs islam allt oftare som en våldsam och krigisk religion. Extrema muslimer bär också skulden för många avskyvärda dåd de senaste tjugo åren. En starkt aversiv uppfattning om islam, en Islamofobi, h...

 • 25 september 2016
  Om debattspråk och djuriska metaforer

  I anledning av Fredrik Johanssons ledare i SVDs nätupplaga fredag under rubriken ”Bristen på stringens försurar debatten” har jag några synpunkter. Jag skrev ursprungligen denna text för publicering i SvD som en replik, men den togs inte in. Därfö...

 • 21 september 2016
  Om asylrätt, humanitet och gatans parlament

  Under de senaste dagarna har jag haft anledning att fundera kring dessa fenomen. Anledningen är de kommentarer som framkommit med anledning av mitt deltagande i Söndagsintervjun i Pl. Vad gäller min syn på flyktingkatastrofen och asylrätten är jag...

 • 10 augusti 2016
  Unga lagöverträdare ska inte dömas till livstid

  Kriminalpolitik är intressant. Politiker förkunnar ofta i stor enighet, att det trots sjunkande brottsstatistik, är nödvändigt med längre och hårdare straff. Man ska sända signaler. Det är oklart till vem och varför. Och de viktiga kriminalpolitis...

 • 14 juli 2016
  Om det otillständiga drevet mot Margareta Åberg

  DN har de senaste dagarna haft en artikelserie om Riksrevisionen, som fått starkt genomslag i övrig media. Grävande journalistik är utomordentligt angelägen. Den utgör en av grundvalarna i en demokratisk rättsstat. Peter Wolodarski och hans...