Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

2019

 • 14 juni 2019
  Om betydelsen av oberoende journalister

  För för lite mer än 250 år sedan föddes Tryckfrihetsförordningen. Det finns goda skäl att vara stolt över denna. Yttrande - och tryckfriheten är enligt min mening nämligen den viktigaste förutsättningen för värnet av en demokratisk rättsstat. Utan...

 • 12 maj 2019
  Om betydelsen av korrekta fakta i den politiska debatten

  I partiledardebatten i Agenda för en vecka sedan debatterades bland annat frågan om lag och ordning. För den känslige innehöll debatten en rad anmärkningsvärda påståenden. M-ledaren Ulf Kristersson inledde med att felaktigt och i mycket hög ton gö...

 • 29 april 2019
  Om tillväxten på den juridiska tjänstemarknaden

  De senaste åren har högkonjunkturen bidragit till en mycket stark tillväxt på den juridiska tjänstemarknaden. Mellan 2015 och 2016 ökade advokatbyråernas omsättning med 1,1 miljard. Mellan 2016 och 2017 uppgick ökningen till så mycket som 1,2...

 • 14 april 2019
  Assange - en bisarr historia - som kräver svenskt agerande

  Jag har inte fullständig kunskap i detta nu närmast unika ärende. Det kännetecknas av allt från vidlyftiga konspirationsteorier i avsaknad av all verklighetsförankring, till en bedrövlig rättslig hantering från såväl svensk som brittisk sida. Rätt...

 • 12 april 2019
  Hämta hem barnen - vad håller regeringen på med?

  Det är av humanitära skäl självklart att vi ska hämta hem barnen som befinner sig i IS läger och där sannolikt går mot en säker död. Det är obegripligt att vi inte alla ställer mycket tydliga och högljudda krav på att ta hem dessa oskyldiga barn....

 • 29 mars 2019
  EBM:s attack på advokater

  Statsråd och åklagare tävlar om vem som är mest indignerad och vem som kan uppvisa störst handlingskraft när det gäller Swedbank. Jag har på Advokatsamfundets hemsida idag kommenterat regeringens lagrådsremiss om penningtvätt och ekonomiska...

 • 19 mars 2019
  Värdighet och det publicistiska ansvaret

  Några intryck från nyhetsveckan gör mig beklämd. ” Barn får gärna demonstrera, för klimatet eller något annat. Barn är medborgare i demokratin. Men varför måste demonstrationen ske på skoltid? Varför inte EFTER skolan eller på helgen?” Det undrar...

 • 28 februari 2019
  Kriminalisering av deltagande i terror är problematiskt

  Regeringen har idag presenterat en lagrådsremiss som kriminaliserar deltagande i terrororganisation. Den vilar på en departementspromemoria (Ds 2017:62). Advokatsamfundet identifierade i sitt remissyttrande en lång rad allvarliga brister och...

 • 21 februari 2019
  ISIS anhängarna och det okloka i indragning av medborgarskap - en personlig reflektion

  När IS kalifatet nu fallit har president Trump krävt att Europa ska återta sina krigare och deras anhöriga samt ställa dom inför rätta. Att Irak önskar samma är lätt att förstå. Det är inte ett orimligt krav. De har tillfångatagit och fängslat cir...

 • 07 februari 2019
  EBM trampar fel igen

  Ekobrottsmyndigheten inledde året med att upprätta en allmän handling benämnd ”Om ersättning till försvarare i samband med rättegång” med underrubriken ”Aktuella rättsfrågor”, ARF 2019:1. Det är en verklighetsfrämmande och skrämmande läsning....