Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

F.d. generalsekreteraren Anne Rambergs blogg – arkiv

Bloggarkiv 2011–2019.

Advokat Anne Ramberg var Sveriges advokatsamfunds generalsekreterare 2000–2019.

Arkivet innehåller inläggen från Anne Rambergs blogg under hennes tid som generalsekreterare.

 • 18 januari 2019
  Det är klart vi ska skriva under Kärnvapenkonventionen

  Alla vet att jorden står inför existensiella utmaningar. Kärnvapenupprustning, klimatförändringar och den utbredda fattigdomen utgör idag reella hot mot vår fortlevnad. Vem ska stoppa den utveckling som för närvarande ser ut att kunna ödelägga vår...

 • 15 januari 2019
  När Vänsterpartiet får styra....

  Det pågår som alla vet förhandlingar om Vänsterpartiets inflytande över politiken i en eventuell kommande regering med Stefan Löfvén som statsminister. I anledning därav vill jag fästa uppmärksamheten på ett förslag som nyligen presenterades....

 • 15 januari 2019
  När Vänsterpartiet får styra......

  Det pågår som alla vet förhandlingar om Vänsterpartiets inflytande över politiken i en eventuell kommande regering med Stefan Löfvén som statsminister. I anledning därav vill jag fästa uppmärksamheten på ett förslag som nyligen presenterades....

 • 10 december 2018
  Ett födelsedagsbarn värt att hylla

  Idag fyller FNs allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna 70 år. Efter två världskrig och ett obeskrivligt mänskligt lidande enades 48 av världens länder, denna dag för 70 år sedan, att anta FNs allmänna förklaring om de mänskliga...

 • 24 november 2018
  Om vikten av att bekämpa de antidemokratiska krafterna

  Nedan följer en förkortad version av mitt inledningsanförande vid årets prisutdelning av Stockholm Human Rights Award i Berwaldhallen den 20 november. The Stockholm Human Rights Award was established in 2009 by the International Bar Association...

 • 27 oktober 2018
  Om bristande saklighet och felaktiga åldersbedömningar

  En grundprincip i regeringsformen är att myndigheterna ska beakta allas likhet inför lagen, samt iaktta saklighet och opartiskhet. Det syftar till att säkerställa att rättssäkerheten upprätthålls vid myndighetsutövning. I samma syfte genomfördes p...

 • 18 september 2018
  Personlig åsiktsfrihet kontra Advokatens yrkesplikter

  Kan man som  jurist på advokatbyrå vara aktiv företrädare för ett främlingsfientligt parti och samtidigt ha förordnanden som offentligt biträde av Migrationsverket för asylsökande? Svaret på den frågan är enligt min mening nej. Frågan har i dagarn...

 • 29 augusti 2018
  När det abnorma blir normalitet.

  Om någon vecka är det val i Sverige. Vi ska då tala om vilken politik vi föredrar och vilka politiska ledare vi vill ska företräda oss de närmaste fyra åren. Fria och allmänna val är en hörnsten i en demokrati. Denna hörnsten är inte bara en...

 • 24 augusti 2018
  Uppdrag granskning bidrar till mytbildning om invandrare

  Historien visar tydligt hur myten har varit instrumental för att skapa den intellektuella och känslomässiga grundvalen för förföljelse och övergrepp, som bygger på den dåraktiga föreställningen att vissa grupper av människor är överlägsna andra....

 • 10 augusti 2018
  ”Vem ansvarar för Anne Rambergs twittrande?”

  Så lyder rubriken på en artikel skriven av Jakob Heidbrink och publicerad på nätsajten kvartal.se. Författaren är docent i civilrätt vid Göteborgs universitet med uppgiven specialisering i järnvägsregleringsrätt. Svaret på frågan är mycket enkelt....