Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

F.d. generalsekreteraren Anne Rambergs blogg – arkiv

Bloggarkiv 2011–2019.

Advokat Anne Ramberg var Sveriges advokatsamfunds generalsekreterare 2000–2019.

Arkivet innehåller inläggen från Anne Rambergs blogg under hennes tid som generalsekreterare.

 • 27 juli 2018
  Om civil olydnad

  Elin Erssons initiativ, att vägra sätta sig ned i flygplanet som skulle transportera en person som skulle utvisas till Afganistan, har lett till en diskussion i tidningar och på sociala medier. Vissa har hyllat Elins mod andra har förfasat sig öve...

 • 25 juni 2018
  Självregleringen fungerade - det var nödvändigt!

  [contact-form][contact-field label="Namn" type="name" required="true" /][contact-field label="E-post" type="email" required="true" /][contact-field label="Webbplats" type="url" /][contact-field label="Meddelande" type="textarea" /][/contact-form]...

 • 30 maj 2018
  Ett medialt haveri

    Metoo uppropet kidnappades av oheliga allianser. Det var synd. Grundidén var angelägen. Tystnadskulturen ska brytas. Brott ska beivras. Men, Metoo kom att i ett hänseende bli det godas fiende. Publicister och journalister tappade bort sin uppgif...

 • 02 maj 2018
  ”Advokater som tjänar pengar på de ensamkommande”

  Detta är överskriften på länken till en artikel på tankesmedjan Timbros hemsida. Timbro ska långsiktigt främja idéutveckling och opinionsbildning kring marknadsekonomins och den fria företagsamhetens betydelse för ekonomisk tillväxt och välfärd....

 • 11 april 2018
  Ledarskap under press

  Idag har den årliga Rakelkonferensen för tolfte gången anordnats. Första gången var år 2007. Då var temat ”Kvinna – jurist, våga vara chef”. Rubriken alluderade på nätverket Hildas ändamål, som är att stödja och uppmuntra kvinnor inom rättsväsende...

 • 05 april 2018
  Om saklighet och yttrandefrihet

  Justieombudsmannen har i ett  beslut den 20 mars riktat kritik mot rektorn vid en skola i Göteborg. Skälet till JOs kritik är att rektorn i ett meddelande till elevernas vårdnadshavare skulle ha brutit mot kravet på saklighet och opartiskhet enlig...

 • 20 mars 2018
  Barnkonventionen – en nödvändig utmaning

  Den rättsliga ställningen för barn behöver stärkas i Sverige. Barn är utsatta, på ett helt annat sätt än vuxna. En inkorporering av Barnkonventionen är det bästa, snabbaste och mest effektiva sättet att säkerställa de fri- och rättigheter som...

 • 06 mars 2018
  Hoten mot advokater, journalister och domare

  Under helgen berättade Dagens Nyheter och Expressen hur advokater blivit utsatta för allvarliga hot från det främligsfientliga nätverket Granskning Sverige. Advokatbyrån som hade biträtt sina klienter i anledning av hotfulla publiceringar mot...

 • 23 februari 2018
  Om Advokatsamfundets tillsyn

  Advokatsamfundet utövar tillsyn över advokatkåren. Advokater har skyldighet att följa god advokatsed. Detta följer av lag. Advokatsamfundet har en plikt att ingripa när det kommer anmälningar mot advokater. Men också när någon anmälan inte inkommi...

 • 19 februari 2018
  Regeringsformen har en människosyn, Neuding

  Värdegrundsdelegationen, i vilken jag hade förmånen att ingå, tillsattes av regeringen 2014 under ordförandeskap av professor emeritus Lena Marcusson. Vi överlämnade 2017 vår slutrapport ”Att säkerställa en god statsförvaltning”. Vår uppgift var a...