Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

F.d. generalsekreteraren Anne Rambergs blogg – arkiv

Bloggarkiv 2011–2019.

Advokat Anne Ramberg var Sveriges advokatsamfunds generalsekreterare 2000–2019.

Arkivet innehåller inläggen från Anne Rambergs blogg under hennes tid som generalsekreterare.

 • 17 februari 2018
  Om historisk återblick utan att rodna

  Sverige har åter fått allvarlig kritik av Europarådet. I en färsk rapport från Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter kritiseras Sverige bland annat för att inte leva upp till sina åtaganden vad gäller mänskliga rättigheter för...

 • 29 januari 2018
  Om priset för populistiska lagstiftningsprojekt

  Av den Nationella trygghetsundersökningen 2017 som Brottsförebyggande rådet presenterade den 29 januari framgår att förtroendet för rättsväsendets myndigheter sjunkit med hela sex procent i jämförelse med 2016. Förtroendet för Kriminalvården har...

 • 20 december 2017
  En skamlig dom?

  Gårdagens dom från Södertörns tingsrätt, i det uppmärksammade målet där fem åtalade män frikändes från grov våldtäkt respektive medhjälp till grov våldtäkt, har väckt reaktioner. Det är inte konstigt. Det handlar om misstanke om vidriga övergrepp...

 • 17 december 2017
  Lagstiftning för syns skull

  Regeringen har idag meddelat att en ny lag med krav på samtycke inom kort ska presenteras för riksdagen. Jag har inte sett den lagrådsremiss som ska föregå ett sådant beslut. Men, av statsministerns presskonferens framgick att ”Sex ska vara...

 • 27 november 2017
  #medvilkenrätt

  Uppropet #medvilkenrätt bland kvinnor inom juristbranschen berör många olika yrkesgrupper, däribland advokatkåren. I uppropet i SvD den 14 november redovisades  djupt förnedrande berättelser från kvinnor som trakasserats av advokater. Dessa...

 • 06 november 2017
  Gratulationer till Finland 100 år

  I år firar Finland 100 år som fritt land. I anledning därav inbjöd Finlands justitieminister Antti Häkkänen till ett endagsseminarium på temat Finland 100 år och rättsstaten. Jag hade förmånen att få medverka i en mycket namnkunnig panel bland ann...

 • 18 oktober 2017
  Möten med världens advokater

  Den gångna veckan har jag, tillsammans med över fyratusen advokater från hela världen, deltagit i International Bar Association’s (IBA) årliga möte, som detta år hölls i Sydney. Det är alltid lika lärorikt och inspirerande att möta kolleger från...

 • 13 september 2017
  Nazisters och andra rasisters demonstrationsfrihet

  En diskussion har uppkommit rörande polisens beslut att ge Nordiska Motståndsrörelsen tillstånd att demonstrera i samband med den instundande bokmässan i Göteborg. Demonstrationen som sammanfaller med den judiska högtiden Yom Kippur kommer att...

 • 05 augusti 2017
  Om den mediala skampålen

    Den massmediala uppmärksamhet som vår tidigare finansminister Anders Borg givit upphov till föranleder några högst personliga reflektioner. Alla de som nu kommenterar och ger uttryck för mer eller mindre starka och känslosamma synpunkter, var de...

 • 21 juli 2017
  Polen – en rättsstat i förfall

    Utvecklingen i Polen är ytterst allvarlig. Inte bara för Polen, utan likväl för hela EU och EES. Polen var tillsammans med Ungern ett gott exempel på hur ett land, efter år av kommunism, framgångsrikt ansträngt sig för att bygga upp en demokrati...