Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

F.d. generalsekreteraren Anne Rambergs blogg – arkiv

Bloggarkiv 2011–2019.

Advokat Anne Ramberg var Sveriges advokatsamfunds generalsekreterare 2000–2019.

Arkivet innehåller inläggen från Anne Rambergs blogg under hennes tid som generalsekreterare.

 • 04 juni 2017
  Advokatetiken som varumärke

  Att juristernas roll i det västerländska samhället ökar står alldeles klart. En orsak är den normharmonisering som utgör en viktig del av det europeiska projektet. Detta stärker den process som brukar betecknas som samhällets och det politiska...

 • 27 april 2017
  Om fördomar och mytresistens

  President John F Kennedy hävdade att sanningens största fiende inte är den utstuderade lögnen, utan den förföriska myten. Det är lätt att hålla med. Brexit och Trumps valseger är exempel härpå. I tider som dessa, karakteriserade av missnöje,...

 • 19 mars 2017
  Tidskriften Fokus fel på det igen

  I förra veckan hade tidningen Fokus en raljant artikel om Högsta domstolen och justierådens bisysslor. Artikeln innehöll en rad sakfel. Detta föranledde mig att skriva ett blogginlägg under rubriken ” Om Fokus faktaresistenta granskning av Högsta...

 • 14 mars 2017
  Om Fokus faktaresistenta granskning av Högsta domstolen

  Igår kunde man i veckotidningen Fokus ta del av en artikel under rubriken ”Räknemissen – Historisk dundertabbe av Högsta domstolen. Är det extrajobben som spökar?”. Det underliggande budskapet var att ett räknefel i en dom var att tillskriva det...

 • 15 februari 2017
  Om domstolarnas ansvar och maktutövning

  Svea hovrätt arrangerar imorgon den 16 februari ett seminarium om gränsen för domstolarnas maktutövning och hur domstolarnas oberoende bäst kan skyddas i tider av politisk oro. Temat är synnerligen aktuellt. Det är nog mer aktuellt än vad...

 • 08 januari 2017
  Lagstiftaren fel på det - igen!

  På svenskt initiativ enades de europeiska länderna 2006 att införa det s.k. datalagringsdirektivet.  Det innebar att leverantörerna av telekommunikationstjänster blev skyldiga att lagra trafikuppgifter utan begränsning, till åtgärder som syftar ti...

 • 14 december 2016
  Lycka till Gudrun Antemar

  Imorgon ska regeringen utnämna ny lagman för Stockholms tingsrätt, flaggskeppet när det gäller underinstanserna på den allmänna domstolssidan. Två utomordentligt skickliga och mycket kloka personer sökte tjänsten. Domarnämnden, som är en myndighet...

 • 10 december 2016
  Rätt att säga nej till en europeisk åklagarmyndighet

  Förslaget att skapa en gemensam självständig europeisk åklagarmyndighet inom EU (European Public Prosecutors Office, EPPO) är kontroversiellt. Regeringens inställning är att bekämpningen av brott mot EU:s finansiella intressen ska vara effektiv, m...

 • 30 november 2016
  När migrationsdomstolarna gått vilse

  Igår var jag på ett seminarium anordnat av den förträffliga stiftelsen Rättsfonden, som alltid anordnar angelägna seminarier i aktuella rättspolitiska frågor. På seminariet talade bland andra Johannes Forssberg, som är en respekterad journalist oc...

 • 30 oktober 2016
  Minnet är farligt kort

  Idag skriver Peter Wolodarski en tänkvärd ledare i Dagens Nyheter. Han pekar på det groteska i den öppna råa rasism som ledande företrädare för ett svenskt riksdagsparti ger uttryck för, utan synbarliga konsekvenser. De europeiska parlamenten...