Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Samtalsstöd

Kostnadsfria stödsamtal för advokater och biträdande jurister.

Genom Länsförsäkringar erbjuder Advokatsamfundet under 2020 advokater och biträdande jurister kostnadsfria stödsamtal om problem på arbetsplatsen.

Se telefonnumret för stödsamtal (kräver inloggning)

Liksom stödsamtalen inom samfundets frivilliga sjukvårdsförsäkring besvaras samtalen av SOS International. Samtalsstödet är tillgängligt dygnet runt, och samtal besvaras som regel inom en minut. Den som är i behov av stödet behöver inte gå via sin arbetsplats, utan kan själv ringa direkt.

De kostnadsfria stödsamtalen omfattar som mest tre samtal à 45 minuter per ärende. Det finns ingen begränsning av hur många ärenden en person kan använda samtalsstödet till, så länge det är fråga om nya frågeställningar. Om den som ringer behöver hjälp med mer än bara stödsamtal, kan SOS International bistå med råd om hur man går vidare i den offentliga eller privata vården.

Samtalen är anonyma, och endast leverantören av samtalsstödet, SOS International, kommer att kunna identifiera användaren.

Syftet med satsningen är att under en försöksperiod erbjuda ett anonymt stöd till advokater och biträdande jurister samt att undersöka behovet av ett samtalsstöd som är fristående från den egna arbetsplatsen. Samtalsstödet kommer att utvärderas.