Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Tjänster, service och förmåner

Här finner du bland annat Advokatsamfundets populära webbutik, samfundets logotyp och annonser.

Advokatsamfundets kansli arbetar på olika sätt för att underlätta advokaternas verksamhet. På de här webbsidorna har vi samlat olika resurser som kan bidra till detta.

I enlighet med stadgarna strävar samfundet också efter att främja samarbete och sammanhållning mellan advokater. Därför finns också information om och kontaktuppgifter till de kollegier av advokater med olika verksamhetsinriktningar som bildats runt om i landet.

Du hittar mer information om Advokatsamfundets service och advokaters samarbete i menyn till vänster på sidan.