Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Valberedning

Valberedningen förbereder val av ledamöter till Advokatsamfundets styrelse och disciplinnämnd.

Stockholmsavdelningen

Martin Wallin (ordinarie)
Mats Willman (suppleant)

Södra avdelningen

Sophie Palmgren Paulsson (ordinarie)
Anders Forkman (suppleant)

Mellersta avdelningen

Malek Hanna (ordinarie)
Torbjörn Persson (suppleant)

Norra avdelningen

Ulf Karström (ordinarie)
Erik Boberg (suppleant)

Västra avdelningen

Per Jadelind (ordinarie)
Christer Eiserman (suppleant)

Östra avdelningen

Henrik Snellman (ordinarie)
Marie-Louise Landberg (suppleant)

Utlandsavdelningen

Artur Swirtun (ordinarie)
Karolina Ullman (suppleant) 

Meddelanden till valberedningen kan skickas till e-postadressen Valberedningen@advokatsamfundet.se.

Kontaktuppgifter till samtliga representanter framgår av matrikeln.

Förordnandetider per den 1 augusti 2020

Protokoll från Advokatsamfundets valberedning den 22 januari 2020