Förslaget om att inrätta en tillsynsenhet kommer från den tillsynskommitté som tillsattes av Advokatsamfundets styrelse i december 2022 och presenterades i en delrapport under hösten 2023.

En av de främsta fördelarna med en riskbaserad tillsyn är att den riktar resurserna dit riskerna för regelbrott eller etiska överträdelser är störst. Det bedöms kunna resultera i en effektivare användning av resurser som kan fokusera på det som har störst potential att förhindra regelbrott. En riskbaserad tillsyn gör även flexibilitet och anpassning till föränderliga omständigheter möjlig, eftersom risker och utmaningar kan variera över tid, enligt rapporten.  

Läs kommitténs delrapport om inrättandet av en tillsynsenhet.