Tillsynsenheten är en särskild avdelning inom samfundets kansli, bemannad med personal som är specialiserad på tillsynsarbete. Syftet med förstärkningen är att förbättra effektiviteten och träffsäkerheten i tillsynsarbetet.