Ordinarie fullmäktigemöte hålls på 7A Posthuset (Palmsalen), Vasagatan 28, Stockholm, torsdagen den 2 juni 2022 kl. 14.00.

Fullmäktigehandlingar

Föredragningslista

Advokatsamfundets fullmäktige (cirkulär 8/2022)

Verksamhetsberättelse 2021

Årsredovisningar 2021 (cirkulär 4/2022)

Valberedningens förslag

Förslag till stadgeändringar hänförliga till inrättande av Sveriges advokatsamfunds straffavgiftsnämnd

I anslutning till fullmäktigemötet delas Advokatsamfundets journalistpris ut.

Besked om närvaro vid fullmäktigemötet emotses tacksamt så snart som möjligt, dock senast den 17 maj 2022, till Kristina Midebjörk, telefon 08-459 03 17 eller e-post kristina.midebjork@advokatsamfundet.se.

Kvällen den 2 juni, efter fullmäktigemötet, anordnas en middag för Advokatsamfundets ledamöter, biträdande jurister och inbjudna gäster på Operaterrassen, Karl XII:s torg, Stockholm. Då antal platser till middagen är begränsat ber vi dig anmäla dig så snart som möjligt. Anmäl dig här.