Ordinarie fullmäktigemöte hålls på 7A Posthuset (lokal Aulan), Vasagatan 28, Stockholm, torsdagen den 13 juni 2024 kl. 14.00.

Fullmäktigehandlingar

  1. Föredragningslista
  2. Advokatsamfundets fullmäktige (cirkulär 8/2024)
  3. Verksamhetsberättelse 2023
  4. Årsredovisningar 2023 (cirkulär 7/2024)
  5. Valberedningens förslag

I anslutning till fullmäktigemötet delas Advokatsamfundets journalistpris ut.

Besked om närvaro vid fullmäktigemötet emotses tacksamt så snart som möjligt, dock senast den 3 juni 2024, till Kristina Midebjörk, telefon 08-459 03 17 eller e-post kristina.midebjork@advokatsamfundet.se.

Kvällen den 13 juni, efter fullmäktigemötet, anordnas en middag för Advokatsamfundets ledamöter, biträdande jurister och inbjudna gäster på Operaterrassen, Karl XII:s torg, Stockholm. Då antal platser till middagen är begränsat ber vi dig anmäla dig så snart som möjligt. Anmäl dig här.