Aktuellt

28 jan 2016

Per Furumo lärde ut retorik hos Advokat i framtiden

Talarteknik med praktiska övningar.


13 jan 2016

Retorik och effektiv muntlig kommunikation

Lunchföreläsning med Per Furumo den 27 januari i Stockholm.


14 dec 2015

Så arbetar de affärsjuridiska advokatbyråerna med hållbarhet

Lunchseminarium med Vinges och Mannheimer Swartlings hållbarhetschefer.


 

Advokat i framtiden

Advokatsamfundets projekt Advokat i framtiden har som mål och syfte att öka engagemanget och inflytandet samt skapa en plattform för biträdande jurister och yngre advokater.

Du som arbetar som biträdande jurist eller advokat på advokatbyrå och ännu inte fyllt 40 år representerar advokatyrkets framtid. Det är du tillsammans med dina jämnåriga som kommer att forma advokatrollen och dess villkor.

Tillväxten på advokatbyråerna uppgår till ca 40 procent på tio år. Samtidigt är rörligheten mycket hög. Nettoökningen av advokater är vid en internationell jämförelse låg. Många lämnar yrket för att gå till bolag eller offentlig verksamhet.

Om man ska kunna attrahera de bästa juristerna och långsiktigt behålla dem i yrket är det viktigt att advokatbyråerna uppfattas som en attraktiv arbetsmiljö, med bra villkor. För att nå dit behöver inflytandet från biträdande jurister och yngre advokater öka.

Av den orsaken tog Advokatsamfundets generalsekreterare under år 2008 initiativ till Advokat i framtiden, ett forum för unga advokater och biträdande jurister. Ett råd bestående av advokater och biträdande jurister under 40 år ska bistå Advokatsamfundets styrelse med idéer och råd om hur man kan bidra till goda villkor för framtidens advokater.