Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Flexibel karriär ska bereda väg för kvinnor

Hildarymöte på advokatfirman Vinge.

Föreläsarna på Hildary.
Fredrik Dahl, Malin Leffler, Maria-Pia Midenbäck Hope och Karin Ulberstad.

Fortfarande är bara åtta procent av delägarna på de tio största advokatbyråerna kvinnor. Men det kommer att ändras. Det trodde i alla fall de fyra Vinge-advokater som diskuterade möjligheterna för kvinnor i yrket på höstens första Hildary i Stockholm.

Maria-Pia Midenbäck Hope, Karin Ulberstad, Malin Leffler och Fredrik Dahl är alla delägare i Vinge. De berättade att det nu är nödvändigt för byrån att hjälpa juristerna att kombinera familjeliv och karriär, helt enkelt för att få behålla de kompetenta juristerna. På Vinge lanserade man i våras ett program med namnet ”flexilawyer”.

– Vi ser tydligt att man inte längre kan ha en modell för alla personer, utan att olika människor måste få ha olika takt, sa Fredrik Dahl, som också betonade att man inte stänger några dörrar till framtida delägarskap för att man under en period tar det lugnare och satsar på barn och familj.