Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Petra Hedengran på Hildary Stockholm

Måndagen den 1 december kl. 12.00 på Advokatfirman Lindahls kontor, Sergels Torg 12.

Välkommen till december månads Hildarylunch i Stockholm.

Petra Hedengran, chefsjurist på Investor, talar på temat:
”Bolagsstyrning – några reflektioner kring ägande och styrning av svenska börsbolag”

Petra Hedengran ansvarar för Corporate Governance och Compliance-frågor samt ingår i Investors ledningsgrupp. Petra kommer att ta upp aktuella frågor om bolagsstyrning och utvecklingen av antalet kvinnliga ledamöter i våra börsstyrelser.

Måndagen den 1 december kl. 12.00 på Advokatfirman Lindahls kontor, Sergels Torg 12.
Vi inleder med lunch och kaffe.

Antalet platser är begränsat!!!

Bindande anmälan via e-post till
kat.berglund@advokatsamfundet.se och genom inbetalning av 80 kr (inklusive moms) på bankgiro nummer 5957-8278 (glöm inte att ange ditt namn).

Sista anmälningsdag är den 26 november 2008.

Hjärtligt välkommen!

Läs mer om Hildary och nätverket Hilda!