Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Cecilia Malmström på Hildary i Göteborg

Fredagen den 6 mars kl. 12.00 – 13.30, Restaurang Palace

Inbjudan till Hilda-lunch med EU-ministern Cecilia Malmström som ska tala om
Politiska utmaningar under det svenska ordförandeskapet

Fredagen den 6 mars kl. 12.00 – 13.30, Restaurang Palace

Cecilia Malmström är göteborgare med hela Europa som verksamhetsområde. Efter sin disputation i statskunskap var hon ledamot i Europaparlamentet under flera år innan hon år 2006 blev EU-minister.

Antalet platser är begränsat. Bindande anmälan sker per mail till eva.bergh@mannheimer-adv.se senast den 27 februari (ange Ditt namn, arbetsplats samt mailadress) samtidigt som Du betalar in 195 kr till PlusGirokonto 114 88 05-3.

MYCKET VÄLKOMMEN!