Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Engagerade deltagare på årets Rakelkonferens

Kvinnliga jurister lärde och reflekterade om ledarskap

Igår, den 31 mars, höll Nätverket Hilda sin tredje årliga konferens inom projektet Rakel på Clarion Hotel Sign i Stockholm. Temat var ”Kvinna och jurist – att vara chef”.

Anne Ramberg hälsar välkommen
Anne Ramberg hälsar välkommen

Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg hälsade deltagarna välkomna, och presenterade inledningstalaren Elisabet Fura-Sandström, domare i Europadomstolen för mänskliga rättigheter i Strasbourg, som gav sina personliga reflektioner på temat "Ledarskap inom advokat- och domarkåren ur ett svenskt och kontinentalt perspektiv".

Elisabet Fura-Sandström, som är före detta advokat och ordförande i Advokatsamfundet, tog bland annat upp fenomenet att kvinnor ofta inte i första hand ses som människor eller jurister när de gör karriär, utan som representanter för sitt kön. Dessutom finns vad hon kallade ”en kan räcka-syndromet”, att man av politiska skäl vill ha in en eller ett par kvinnor i maktens boningar, men inte för många. Men det synsättet leder fel, sa Elisabet Fura-Sandström. Det behövs en kritisk massa av kvinnor för att göra skillnad. Dessutom visar mycket forskning att blandade grupper når bättre resultat än enkönade och homogena grupper.

Elisabet Fura-Sandström
Elisabet Fura-Sandström

Med utgångspunkt i sina personliga erfarenheter målade Elisabet Fura-Sandström upp en hel del problem. Fast hon ville också peka på möjligheter.
– Du kan inte ändra världen, men du har ganska stora möjligheter att påverka vad som händer dig, sa Elisabet Fura-Sandström, och skickade med några konkreta råd till åhörarna:
• Skaffa förebilder!
• Inse att du inte alltid kan vara bäst!
• Alla gör misstag, även du – lär av dem!
• Fira dina framgångar!

Delägaren Rolf och de biträdande juristerna Viveka och Kristoffer.
Skådespelarna Jörgen Danielsson, Tina Kerubi och Peter Hellström gestaltar Rolf, Viveka och Kristoffer i föreställningen Ställ dig jämt.

Efter en paus bjöd skådespelarna i utbildningsföretaget Vardagens Dramatik på interaktiv teater. Konferensdeltagarna fick lära känna en advokatbyrå med drivna och ambitiösa medarbetare. De biträdande juristerna Viveka och Christoffer är båda målmedvetna, med drömmar om avancemang. Viveka har debiterat mer än Christoffer men brister i självförtroende. Det Christoffer saknar i siffror anser chefen vägs upp i det chefen kallar ”social kompetens”. Båda kämpar med att hitta en balans mellan arbete och familjeliv, men tvekar inför att ställa krav på sin chef, delägaren Rolf. Samtidigt kämpar ekonomen Ulla med den nyfrälstas glöd för jämställdhet och förändrade villkor på byrån.

Ekonomen Ulla kämpar för jämställdhet
Päivi Paasioja som Ulla.

Föreställningen lyfte fram en rad frågor, löneskillnader mellan män och kvinnor, sexuella trakasserier, problemet med att förena karriär och föräldraskap och hur män har en tendens att i första hand välja andra män för viktiga positioner. Efter 45 minuters föreställning övergick teatern till en dialog mellan rollfigurerna och konferensdeltagarna. Engagemanget från deltagarna blev mycket tydligt, när de gav råd ställde frågor och uppmuntrade rollfigurerna. Bland annat uppmanades de båda biträdande juristerna att ställa krav och vara solidariska med varandra. Rolf ställdes mot väggen och fick frågor om sitt familjeliv och hur han ville ha sin arbetsplats, medan Ulla uppmanades att gå från ord till handling och sluta vara ”mamma” på byrån.

Föreställningen avrundades med en diskussion om vilka känslor som väckts hos konferensdeltagarna, och hur rollgestalterna utvecklats.

"Storhildorna" Anne Ramberg, Gudrun Antemar och Agneta Bäcklund.
"Storhildorna" Anne Ramberg, Gudrun Antemar och Agneta Bäcklund.

Årets Rakelkonferens samlade ungefär 170 deltagare. Eftermiddagen avslutades med mingel och middag.