Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Gudrun Antemar blir ny riksrevisor

"Storhilda" lämnar Ekobrottsmyndigheten

Konstitutionsutskottet enades i mitten av november om att föreslå Jan Landahl och Gudrun Antemar som nya riksrevisorer.

Gudrun Antemar är född 1958 och sedan 2004 generaldirektör för Ekobrottsmyndigheten. Dessförinnan var hon chefsjurist hos Riksåklagaren. Hon är dessutom medlem och en av grundarna av det kvinnliga juristnätverket Hilda.

Jan Landahl föreslås tillträda den 1 januari 2010 och Gudrun Antemar den 1 juli 2010.