Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

”Ingen fred kan existera utan rättvisa”

Hildary december: advokat Raji Sourani belyste kvinnornas situation i Gaza.

Raji Sourani
Raji Souranis berättade hur situationen i Gaza påverkar kvinnorna.

Advokaten och grundaren av det Palestinska centret för mänskliga rättigheter (PCHR) Raji Sourani var december månads gäst vid Hildarylunchen på Advokatsamfundet den 3 december. PCHR har samlat in vittnesmål från kvinnor i Gaza om hur de drabbats av Israels ”Operation Cast Lead” i början av 2009. Deltagarna vid Hildarylunchen fick lyssna på ett par skakande berättelser ur rapporten ”Through Women’s Eyes”.

– Kvinnorna i Gaza möter diskriminering i fredstid och drabbas särskilt av kriget och belägringen av Gaza, konstaterade Raji Sourani.

Skildringarna i rapporten belyser enligt Raji Sourani tydligt att Israel brutit och fortsätter bryta mot internationell humanitär rätt. PCHR arbetar på olika sätt för att rättvisa ska skipas för dessa brott.

– Situationen i Israel och Palestina är en av de mest komplicerade i världen. Men lösningen är en av de enklaste. Det är att tillämpa den internationella rätten, den har klara regler och mekanismer för att handskas med brott, fastslog Raji Sourani, som sa sig aldrig har slutat tro på rättvisan.

Raji Sourani
Raji Sourani

Raji Sourani var i Stockholm för att delta vid utdelandet av Stockholm Human Rights Award. Han gav sitt fulla stöd till pristagaren Richard Goldstones slutsatser i den så kallade Goldstonerapporten.

– Ingen fred kan existera utan rättvisa, och vissa brott kan aldrig gå ostraffade, sammanfattade han, och tackade för det stöd hans organisation får från jurister världen över, däribland Sveriges advokatsamfund.

Läs mer om Raji Souranis föredrag i kommande nummer av Advokaten.

Rapporten "Through Women’s Eyes" finns att ladda ner på PCHR:s webbplats.