Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Kulturministern på Hildary

"Kultur är livsviktigt" sa Lena Adelsohn Liljeroth

Lena Adelsohn Liljeroth
Lena Adelsohn Liljeroth

– Kulturen är ett kitt mellan människor, det som håller ihop samhället. Det är därför kulturinstitutioner alltid attackeras tidigt i krig. Förövarna kanske aldrig har varit på ett bibliotek, men de vet intuitivt hur man krossar ett folk.

Det sa kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth, som talade på april månads Hildarylunch i Stockholm. Mötet hölls på Rosenbads konferenscenter den andra april.

Kultur är livsviktigt, menade Lena Adelsohn Liljeroth. Ändå hamnar kulturen aldrig på väljarnas tio i topp-lista över de viktigaste frågorna. Men när de blir tillfrågade anser de allra flesta människor att det är viktigt att det finns ett bibliotek där de bor och att den lokala biografen visar många olika filmer. Människor sjunger i kör och har tavlor hemma på väggarna. Förmodligen är det själva begreppet kultur som skrämmer, konstaterade Lena Adelsohn Liljeroth
– Kultur är viktigt och engagerar många. De kallar det bara inte för kultur, sammanfattade hon.

Kulturministern berättade att den statliga kulturbudgeten uppgår till sex miljarder kronor om året, eller ungefär en procent av BNP. Dessa pengar används i första hand för kulturens ”infrastruktur”, enligt Lena Adelsohn Liljeroth, alltså till museer, konserthallar och annat som behövs för att kulturlivet ska fungera. Tre fjärdedelar av kulturen betalar svenskarna ur egen ficka.

Kultur för barn och unga är ett prioriterat område för regeringen, berättade Lena Adelsohn Liljeroth.
– Det är för mig en rättvisefråga. Vi vet att de som inte får del av kulturen som barn inte heller kommer att ta del av den som vuxna. De är utestängda, sa kulturministern.

Även vården av vårt kulturarv står högt upp på regeringens lista över vad kulturpengarna ska användas till. Lena Adelsohn Liljeroth pekade också på att den nyskapande konsten måste få hjälp att anpassa sig till nya villkor.
– Entreprenörskap och nätverkande är viktigt för kulturarbetare. Många duktiga kulturarbetare med en god utbildning får ingen kunskap alls om hur de ska klara sig, sa kulturministern, som menade att marknadsföring och bokföring kanske borde ingå i utbildningen eftersom en stor del av kulturarbetarna kommer att verka som egenföretagare.