Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Lena Frånstedt Lofalk fyllde Advokatsamfundets hörsal

Frågor kring karriär och familjeliv engagerar

Lena Frånstedt Lofalk
Lena Frånstedt Lofalk

Omkring 90 kvinnliga jurister samlades igår den 5 november på Advokatsamfundet för november månads Hildaryträff för att höra advokaten och Advokatsamfundets disciplinnämnds ordförande Lena Frånstedt Lofalk tala över ämnet ”Karriär + Liv = Sant?”.

Lena Frånstedt Lofalk berättade om sin karriär och hur hon tänkt och planerat för att förena delägarskap i en stor advokatbyrå med ett bra familjeliv med två barn. Hon konstaterade att karriären kunde delas in i före och efter barnen, och att det inte i förväg gått att planera fullt ut för hur man får ihop ekvationen barn och karriär.
- Innan jag fick barn tänkte jag att det bara var frågan om att hitta barnvakt. Jag hade inte räknat med att jag själv skulle vilja komma hem till mina barn så mycket, sa Lena Frånstedt Lofalk.

Åhörare på Hildaryseminarium

Lösningen för henne har varit att dela upp arbetsdagen i ett dagspass på kontoret, och ett kvällspass hemma, när barnen somnat. En barnflicka som hjälpt till med hushållsarbetet har också minskat stressen i tillvaron och bidragit till att hon kunnat tillbringa tiden där hemma med barnen istället för att tvätta och handla.

Lena Frånstedt Lofalks budskap till åhörarna var att de ska tänka igenom ordentligt vad de vill, och försöka hitta de lösningar som fungerar just i deras liv och på deras arbetsplats. Dessutom ska de inte vara rädda för att byta arbete om det inte fungerar där de är.