Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Regeringsrådet och ordföranden i Regeringsrätten Sten Heckscher gästar Hildary!

Torsdagen den 1 oktober kl. 12.00 på Advokatsamfundet, Laboratoriegatan 4.

Välkommen till oktober månads Hildarylunch i Stockholm.

Regeringsrådet och ordföranden i Regeringsrätten Sten Heckscher gästar Hildary för att tala om
”Min syn på ledarskap”

Sten Heckscher är sedan 2007 regeringsråd och ordförande i Regeringsrätten. Han har tidigare varit bl.a. statssekreterare i Justitiedepartementet, statsråd och chef för Näringsdepartementet, generaldirektör och chef för Patent- och Registreringsverket, rikspolischef samt president i Kammarrätten i Stockholm. Sten Heckscher är också medlem i Advokatsamfundets utbildningsråd och styrelseordförande i Stockholms universitets styrelse

Torsdagen den 1 oktober kl. 12.00 på Advokatsamfundet, Laboratoriegatan 4.

Antalet platser är begränsat!

Bindande anmälan via e-post till ylva.frimodig@advokatsamfundet.se och genom inbetalning av 95 kr (inklusive moms) på bankgiro nummer 5957-8278 (glöm inte att ange ditt namn).

Sista dag för anmälan är den 28 september 2009.

Hjärtligt välkommen!