Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Drivkraften är att skydda, hjälpa och ställa till rätta

Polisintendenten Carolina Björnsdotter Paasikivi på Hildarys decembermöte i Stockholm.

Carolina Björnsdotter Paasikivi
Carolina Björnsdotter Paasikivi

– Min drivkraft är att skydda, hjälpa och ställa till rätta. Och just det är polisens uppgift.

Det sa polisintendenten Carolina Björnsdotter Paasikivi, som talade vid december månads Hildarylunch på Norrmalms polisstation i Stockholm.

Carolina Björnsdotter Paasikivi är jurist och arbetar nu som biträdande chef på Gränspolisavdelningen i Polismyndigheten i Stockholms län. Hon berättade vid lunchen om resan från Utlänningsnämnden och Kammarrätten till dagens operativa roll, som hon trivs utmärkt med.

Från början tänkte sig Carolina Björnsdotter Paasikivi att bli advokat. För att få en inblick i polisens verksamhet arbetade hon extra som utredare hos polisen under studietiden, och kom på tanken att istället söka den polischefsutbildning som fanns. Men utbildningen lades ned och Björnsdotter Paasikivi gick istället via tingsmeritering till Utlänningsnämnden och senare till Migrationsöverdomstolen vid Kammarrätten i Stockholm.

När det skapades en utbildning för blivande högre chefer i polisväsendet tog Carolina Björnsdotter Paasikivi chansen att byta bana. Under fem månader varvade hon intensiv utbildning i internatform med att följa Uppsalas länspolismästare i spåren i hans arbete.

– Det var en fantastisk utbildning. Polisen har verkligen fått fart på sin ledarskapsutbildning, sa Björnsdotter Paasikivi, och fortsatte:
– Får ni någon gång chansen att gå en chefsutbildning där man får följa en chef med operativt ansvar, så ta den! Man lär sig otroligt mycket, både genom att ta efter och genom av de dåliga exemplen, sa Carolina Björnsdotter Paasikivi.

Idag är hon alltså biträdande chef på Gränspolisavdelningen i Polismyndigheten i Stockholms län. Gränspolisen i Stockholms län har ett vidsträckt ansvar. Arlanda flygplats, Sveriges största yttre gräns, där 19 miljoner människor passerar varje år, ingår exempelvis i distriktet. Gränspolisavdelningen ansvarar också för brott mot utlänningslagen i Stockholms län, inklusive människohandel för andra ändamål än sexuella. Dessutom ska avdelningen verkställa avvisningar, ett arbete som många gånger är tungt, berättade Carolina Björnsdotter Paasikivi.

I Carolina Björnsdotter Paasikivis roll ingår också att vara kommenderingschef för olika insatser, exempelvis att koordinera säkerhetsarbetet kring statsbesök. Att arrangera säkerhetskontroll för hela den ryske presidentens följe och sedan svara för deras säkerhet under resorna i landet och på hotellet kan vara en utmaning, berättade Björnsdotter Paasikivi, men det är också mycket roligt.

– På kammarrätten eller Utlänningsnämnden kunde man grubbla i år på om ett beslut var rätt. Här tvingas man vara här och nu, förklarade hon.