Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Rakel-konferens för fjärde gången

Kvinnliga jurister fyllde Spegelsalen.

Marie Hafström, Margareta Sjölund, Anne Ramberg, Karin Thunberg och Eva-Maj Mühlenbock minglade på Rakel-konferensen. Foto: Michael Melanson

Den fjärde Rakel-konferensen fyllde Spegelsalen på Grand Hôtel med kvinnliga jurister, trots att några av de 265 anmälda deltagarna tvingades stanna hemma på grund av den inställda flygtrafiken.

Jämställdhetsminister Nyamko Sabuni var inledningstalare. Hon berättade att hon drömde om att bli advokat när hon var växte upp, efter många timmar framför Lagens änglar på TV. Men ministern trodde att hon fick utlopp för sina behov att argumentera och övertyga och att göra skillnad för den enskilde också i sitt nuvarande ämbete.

Psykologen Margareta Sjölund, Ph.D., höll en längre föreläsning om ämnet ”Framgångsrecept för stjärnjurister”. Hon presenterade resultaten av forskning om emotionell intelligens bland framgångsrika advokater i Kanada och Sverige. Undersökningar visar att framgångsrika affärsadvokater har väsentligt högre värden än befolkningen i genomsnitt när det gäller sådana egenskaper som självinsikt, självhävdelse och stresstolerans. Däremot har de märkbart lägre värden när det gäller flexibilitet. Enligt Margareta Sjölund kan man anta att de egenskaperna har bidragit till att göra dem framgångsrika.

Programmet avslutades med att journalisten och författaren Karin Thunberg bejublat kåserade över temat Våga leva livet. Därefter fick de nöjda Rakel-deltagarna mingla i Bolinderska palatset.

Läs mer i kommande nummer av Advokaten.