Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Rudbeckmedaljen till Storhildan Maarit Jänterä-Jareborg

Utdelas för utomordentligt framstående insatser inom vetenskapen.

Storhildan Maarit Jänterä-Jareborg, professor i internationell privaträtt och internationell processrätt, belönas av Uppsala universitet med Rudbeckmedaljen.

Maarit Jänterä-Jareborg har enligt motiveringen "på ett banbrytande sätt skapat förutsättningar för en utvidgning av rättsvetenskapen i allmänhet och den svenska internationella privaträtten i synnerhet, såväl geografiskt som disciplinärt. Hennes insatser har starkt bidragit till att den internationella familjerättsforskningen vid Uppsala universitet dels tagit en framträdande plats på den internationella arenan, dels fått en markant tvärvetenskaplig prägel."

Uppsala universitets Rudbeckmedalj instiftades 2002 med anledning av 300-årsminnet av Olof Rudbeck den äldres död. Den delas ut ”för utomordentligt framstående insatser inom vetenskapen och förlänas i första hand för sådana förtjänster eller resultat vunna vid Uppsala universitet”.